nyhed

Stort potentiale i 20 års data om dansk byggeri

Stort potentiale i 20 års data om dansk byggeri

Den 1. juli 2020 overdrages udvikling og drift af Byggeriets Evaluerings Center til BUILD, Aalborg Universitet. I samme forbindelse skifter centeret navn til Byggeevaluering.dk.

Byggeevaluering.dk tilbyder proces- og evalueringsværktøjer til at højne kvaliteten i byggeriet og har samlet data fra næsten 20 års evalueringer af dansk byggeri, som skal bruges i forskningsprojektet DECADE.

Hvorfor evaluere på byggeprojekter?

Byggeevaluering.dk har forskellige evalueringskoncepter, der alle er udviklet med det specifikke formål at højne kvaliteten i det byggede miljø til gavn for både bygherrer, rådgivere, entreprenører og selvfølgelig brugerne.

Byggeevaluering.dk er med til minimere konflikter og forbedre byggeprocessen. Dette gøres via 4 forskellige evalueringsværktøjer: byggerating, byggedialog, brugertilfredshedsmåling og procesevaluering.

Som abonnent hos Byggeevaluering.dk opnår du blandt andet:

  • bedre overholdelse af tidsfrister
  • færre mangler
  • bedre byggeproces
  • færre konflikter og bedre byggeproces
  • få viden om, hvad der kan forbedres i dialog med brugerne
  • anerkendt standard og høj svarprocent
  • benchmark med andre bygherrer

Læs mere om Byggeevaluering.dk

­­­– Hidtil har evalueringerne fokuseret på fire områder: Tidsfrister, mangler, arbejdsmiljø og kundetilfredshed. I løbet af det næste halve år vil vi gerne udvide disse fire områder til også at omfatte bæredygtighed. Vi vil bl.a. gerne vide mere om, i hvilket omfang virksomhederne og projekterne anvender forskellige typer af certificeringsordninger, den nye frivillige bæredygtighedsklasse, passivhusbyggeri mv. Desuden vil vi også gerne bidrage til at reducere ressourceforbruget på byggepladsen ved at lade fx mængden af byggeaffald indgå i evalueringsværktøjet Byggerating, siger Seniorforsker Kim Haugbølle, BUILD, AAU.

Forskningsprojektet DECADE

Opgaven bliver at finde nye veje til at nyttiggøre de mange data, som er tilgængelige i Danmark, for derigennem at skabe ny evidensbaseret viden om det byggede miljøs tilstand og udvikling til gavn for både private og offentlige beslutningstagere. Projektet vil derigennem kunne medvirke til at fremme byggebranchens værdiskabelse og bæredygtighed i bred forstand.

DECADE rækker ud mod tre områder: Forskning, uddannelse og innovation i byggeriet.

Kontakt

Kim Haugbølle, Seniorforsker BUILD, Aalborg Universitet
Telefon: +45 9940 2221
E-mail: khh@build.aau.dk