nyhed

Aalborg Universitet fordømmer Ruslands invasion af Ukraine

Aalborg Universitet fordømmer Ruslands invasion af Ukraine

Universitetet sætter fire udvekslingsaftaler i bero og opfordrer sine medarbejdere til ikke at deltage i konferencer, møder og lignende i Rusland og Belarus.

English version below

Aalborg Universitet (AAU) tilslutter sig Danske Universiteters udmelding, som fordømmer Ruslands invasion af Ukraine og udtrykker støtte til det ukrainske folk. Læs udmeldingen fra Danske Universiteter i dette link.

AAU har fire udvekslingsaftaler med russiske universiteter, omfattende i alt en russisk og en dansk udvekslingsstuderende. Disse aftaler sættes med øjeblikkelig virkning i bero. Dette betyder, at der ikke optages nye studerende på aftalerne, men at de to ovennævnte studerende kan gøre deres udvekslingsophold færdigt, hvis de ønsker det.

AAU opfordrer dog den danske udvekslingsstuderende, som lige nu befinder sig i Moskva, til at rejse hjem til Danmark, hvor universitetet vil hjælpe med at finde en erstatning for det afbrudte udvekslingsophold.

AAU har i øjeblikket ingen formelle forskningssamarbejder med russiske eller belarussiske institutioner. Der vil indtil videre ikke blive indgået nye aftaler om samarbejde med russiske og belarussiske partere.

Universitetet vil desuden ikke invitere gæsteforskere eller deltagere fra Rusland og Belarus til konferencer, møder o.lign. og opfordrer sine medarbejdere til ikke selv at deltage i lignende arrangementer i Rusland og Belarus.

Der er på AAU i dette semester et mindre antal ordinære studerende fra Rusland og Ukraine. AAU opfordrer dem til at kontakte hos studie- og trivselsvejledningen, studenterpræsten eller Studenterrådgivningen, hvis de har behov for råd og støtte.

Yderligere oplysninger

Rektor Per Michael Johansen gennem presserådgiver Anette Marcher, tlf. 21 20 02 41, e-mail ama@adm.aau.dk eller strategisk chefrådgiver Bo Jeppesen , tlf. 61 40 40 61 eller e-mail boje@adm.aau.dk

-----------------------------------------------------

AALBORG UNIVERSITY CONDEMNS RUSSIA'S INVASION OF UKRAINE

The university is putting four exchange agreements on hold and encourages its staff not to participate in conferences, meetings and the like in Russia and Belarus.

Aalborg University (AAU) endorses the announcement by Universities Denmark condemning Russia's invasion of Ukraine and expresses support for the Ukrainian people. Read the announcement from Universities Denmark on this link (in Danish).

AAU has four exchange agreements with Russian universities, comprising a total of one Russian and one Danish exchange student. These agreements are put on hold with immediate effect. This means that no new students will be included in the agreements, but that the two students mentioned can complete their exchange visits if they so wish.

However, AAU encourages the Danish exchange student, who is currently in Moscow, to return home to Denmark where the university will help find a replacement for the exchange stay cut short.

AAU currently has no formal research collaborations with Russian or Belarusian institutions. For now, AAU will not enter any new cooperation agreements with Russian and Belarusian parties.

Furthermore, the university will not invite visiting researchers or participants from Russia and Belarus to conferences, meetings, etc. and encourages its staff members not to participate in similar events in Russia and Belarus.

There are a small number of ordinary students from Russia and Ukraine at AAU this semester. AAU encourages them to contact the general student guidance service, the university chaplain or the Student Counselling Service if they need advice and support.

FURTHER INFORMATION

Rector Per Michael Johansen, through Anette Marcher, Press Advisor, tel. +45 21 20 02 41, email ama@adm.aau.dk or Bo Jeppesen, Senior Strategic Advisor, tel. +45 61 40 40 61, email boje@adm.aau.dk