nyhed

Krav om udflytning lukker 18 uddannelser på Aalborg Universitet

Krav om udflytning lukker 18 uddannelser på Aalborg Universitet

Humanistiske uddannelser og campus i København står for hovedparten af den samlede reduktion på 768 studerende.

Aalborg Universitet (AAU) lukker for optag på 18 uddannelser og flytter to uddannelser til Esbjerg og Hjørring for at nå regeringens krav om at reducere universiteternes optag i de fire store byer med 10 procent frem til 2030.

Størstedelen af de uddannelser, der lukkes, er inden for humaniora. AAU’s campus i København bærer omkring to tredjedele af reduktionen, mens hovedcampus i Aalborg står for en tredjedel af de i alt 768 studerende, som optaget skal reduceres med.

- Vi har fået en bunden opgave af politikerne. En opgave, som vi ikke har ønsket, men som vi har forsøgt at løse under hensyntagen til, hvad der under omstændighederne vil være bedst for Aalborg Universitet. Vi har derfor ikke blot kørt en grønthøster hen over universitetet, men har baseret løsningen på nogle strategiske valg, siger rektor Per Michael Johansen.

Politikerne har bedt universiteterne tage højde for efterspørgsel på kandidater i deres reduktionsplaner. Beskæftigelse er især en udfordring for humanistiske og visse samfundsvidenskabelige uddannelser.

AAU’s direktion har dog lagt vægt på at bibeholde et stærkt flerfakultært hovedcampus i Aalborg med et bredt udbud af uddannelser på alle hovedområder. Man har derfor besluttet, at reduktionen ikke må berøre humanistiske og samfundsvidenskabelige uddannelser på hovedcampus i Aalborg, da de allerede er kraftigt beskåret på grund af dimensionering.

Til gengæld lukkes alle otte humanistiske og samfundsvidenskabelige uddannelser på AAU’s campus i København. Dertil kommer syv tekniske og ingeniørvidenskabelige uddannelser i hovedstaden.

- Nogle vil måske tolke det som et første skridt mod at lukke vores campus i hovedstaden. Det er det bestemt ikke. Nu vælger vi at styrke AAU i København med en skarp profil som et specialiseret STEM-campus med fokus på bæredygtighed og it, siger Per Michael Johansen.

På hovedcampus i Aalborg lukker i alt tre uddannelser, mens en flyttes til Esbjerg, og en flyttes til Hjørring. AAU forhandler i øjeblikket med ministeriet om at oprette en tandlægeuddannelse i Hjørring, ligesom politikerne har pålagt AAU at flytte dele af sin socialrådgiveruddannelse til byen.

Yderligere oplysninger

  • Rektor Per Michael Johansen via presserådgiver Anette Marcher, tlf. 21 20 02 41, e-mail ama@adm.aau.dk eller strategisk chefrådgiver Bo Jeppesen, tlf. 61 40 40 61, e-mail boje@adm.aau.dk