nyhed

Professor Morten Mattrup Smedskjær vinder Grundfosprisen 2019

Professor Morten Mattrup Smedskjær vinder Grundfosprisen 2019

Jens Maaløe, bestyrelsesformand i Poul Due Jensens Fond og formand for Grundfospris-komiteen, overrækker Grundfosprisen 2019 til Morten Mattrup Smedskjær ved prisfesten i Bjerringbro torsdag 3. oktober

Pressemeddelelse fra Poul Due Jensens Fond

Professor MSO, ph.d. Morten Mattrup Smedskjær, Institut for Kemi og Biovidenskab, Aalborg Universitet, tildeles i dag Grundfosprisen 2019 som en anerkendelse for hans forskning inden for amorfe materialer, især oxidglasser (i daglig tale blot glas).

Morten Mattrup Smedskjær er den centrale forskningsleder i forskningsgruppen Oxide Glass Chemistry Group og hovedmanden bag en topologisk materialemodel for glassers hårdhed, som leverer nøjagtige forudsigelser af makroskopiske egenskaber, herunder hårdhed, som funktion af glassets kemiske sammensætning. Modellen har blandt andet dannet basis for udviklingen af Cornings Gorilla Glass, som indgår i utallige smartphones.

- Morten Mattrup Smedskjærs forskning spænder over hele spektret fra dybe teoretiske analyser over modellering og avancerede eksperimentelle analysemetoder til industriel anvendelse, som det er bevidnet med hans meget høje patenteringsaktivitet. Den er et fornemt eksempel på nytteinspireret grundforskning, udtaler Jens Maaløe, bestyrelsesformand i Poul Due Jensens Fond.

Grundfosprisen består af statuetten Be-Think-Innovate og 1 million danske kroner, hvoraf 250.000 er en personlig hædersgave og de resterende 750.000 frit kan anvendes til videre forskning inden for prismodtagerens forskningsområde.

Fonden besluttede i 2017 at Grundfosprisen skulle fokusere på yngre forskere i en årrække under temaet ”Stars of Tomorrow”. Morten Mattrup Smedskjær er den anden i en række af lovende unge stjerner inden for naturvidenskabelig og teknisk forskning, som modtager Grundfosprisen.

Fakta

  • Grundfosprisen er indstiftet af Poul Due Jensens Fond i 2001 med det formål at stimulere, anerkende og støtte national og international forskning i banebrydende, samfundsgavnlige og fremsynede løsninger inden for det tekniske og naturvidenskabelige område. Mere om Grundfosprisen
  • Morten Mattrup Smedskjær er Professor MSO ved Institut for Kemi og Biovidenskab ved Aalborg Universitet. Mere om Morten Mattrup Smedskjær | Mere om Forskningsgruppen for Oxidglas
  • Poul Due Jensens Fond er en dansk erhvervsdrivende fond. Fonden er stiftet den 19. maj 1975 af Grundfos’ grundlægger, Poul Due Jensen. Fonden ejer i dag 87,8% af aktiekapitalen i Grundfos. Mere om Poul Due Jensens Fond

Kontakt

Fondsdirektør Kim Nøhr Skibsted | tlf. 30 52 50 20 | kskibsted@grundfos.com

Professor Morten Mattrup Smedskjær | tlf. 9940 3578 | mos@bio.aau.dk