AAU logo

nyhed

Nordjyderne skal høres om menneskerettigheder

Nordjyderne skal høres om menneskerettigheder

Udenrigsministeriet og AAU afholder borgermøde om menneskerettigheder i Aalborg, inden Danmark afleverer en rapport til FN’s Menneskerettighedsråd i oktober 2020.

Hvordan oplever nordjyderne menneskerettighederne i deres hverdag? Og hvordan sikrer vi rettighederne bedre fremadrettet? Disse spørgsmål vil Udenrigsministeriet gerne have svar på, når de sammen med Institut for Menneskerettigheder, FN-forbundet i Nordjylland og Aalborg Universitet holder borgermøde i Aalborg d. 3. marts.

Arrangørerne håber, at et bredt udsnit af den nordjyske befolkning møder op og fortæller om eventuelle menneskeretlige problemer, som de oplever i deres arbejds- og hverdag. Ifølge lektor i folkeret, menneskerettigheder og asyl på Aalborg Universitet Jesper Lindholm er der god grund til at deltage.

- Ud over at opnå viden om menneskerettigheder i lokal øjenhøjde har nordjyderne her en unik mulighed for at give deres holdning til kende. Det vil ikke være muligt at gå nærmere ind i konkrete sager ved offentlige myndigheder på mødet, men borgerne vil blive hørt og få indflydelse på Danmarks rapport til Menneskerettighedsrådet, forklarer Jesper Lindholm.
 

Danmark til eksamen i 2021

Danmarks rapport til FN’s Menneskerettighedsråd er en forløber for den egentlige eksamen i Genève i 2021. Her undersøger rådet menneskerettighedssituationen i Danmark. Derfor er det vigtigt, at borgerne giver deres besyv med på borgermødet, forklarer Christoffer Badse, monitoreringschef ved Institut for Menneskerettigheder.  

- Vi glæder os til at høre, hvad borgere i Nordjylland har på hjerte, og hvad de forstår ved menneskerettighederne. Det er vigtigt for at kunne tage borgernes bidrag med til FN, når Danmark skal eksamineres, fortæller Christoffer Badse.
 

Vigtigt for demokratiet

Regionsrådsformand i Region Nordjylland Ulla Astman, som er oplægsholder på borgermødet, opfordrer ligeledes nordjyderne til at deltage.

- For mig er menneskerettighederne en grundlæggende del af vores demokratiske fundament, og de er derfor også et integreret element i vores fælles dialog om, hvordan vi som samfund skal udvikle os. Jeg ser derfor frem til en aften med masser af input til nordjydernes forhold til menneskerettighederne, forklarer Ulla Astman.

Se program her
 

Kontakt

Lektor Jesper Lindholm
Juridisk Institut, Aalborg Universitet
Tlf.: 9940 9876, mobil: 2539 6813, e-mail: jl@law.aau.dk

Fuldmægtig Emilie Thage       
Institut for Menneskerettigheder
Tlf.: 9132 5701, e-mail: emth@humanrights.dk