nyhed

Juridisk Institut på Aalborg Universitet forebygger mistrivsel blandt studerende

Juridisk Institut på Aalborg Universitet forebygger mistrivsel blandt studerende

Sociale ambassadører skal hjælpe studerende med at fastholde tilknytningen til deres studier og medstuderende.

Flere undersøgelser viser, at danske studerende mistrives under Corona-nedlukningen. Fra politisk side har man derfor bevilliget 100 millioner kroner i Corona-hjælp til afgangsstuderende på udvalgte videregående uddannelser. I forlængelse heraf har flere studenterforeninger efterlyst en plan for samtlige studerende på tværs af årgange og fag, da mistrivslen både findes blandt bachelorstuderende og kandidatstuderende på de videregående uddannelser.

Mens landets øvrige studerende venter på en samlet plan, har Juridisk Institut på Aalborg Universitet valgt at forebygge mistrivslen blandt egne studerende ved at ansætte sociale ambassadører og udpege en koordinator, der skal stå for kontakten til ambassadørerne.


Mindske risikoen for frafald

De sociale ambassadører er selv, som udgangspunkt, studerende fra ”højere” semestre end det semester, som de er ambassadør for. Deres opgave er at arrangere forskellige sociale aktiviteter for de studerende, så de ikke mister deres tilhørsforhold til studiet, da det øger risikoen for, at de dropper ud.

Koordinatoren skal stå for den løbende dialog med de enkelte sociale ambassadører på hvert semester i forhold til planlagte og gennemførte aktiviteter. Koordinatoren skal ligeledes organisere de forskellige aktiviteter og sikre, at ambassadørernes idéer bringes videre til inspiration.


Stor opfindsomhed

- Nu er vi jo først lige startet, men alle semestre har haft et intromøde, hvor de har drøftet, hvad de studerende har haft af ønsker. Der har generelt været stor tilslutning fra de studerende på de enkelte semestre, hvilket vidner om, at der har været behov for at tilføje noget socialt i denne nedlukningstid. Ét semester har fx oprettet en Instagram-profil, hvor de studerende kan uploade hverdagsbilleder, og hvor ambassadørerne laver små konkurrencer i forsøget på at få de studerende ud i naturen og hovedet væk fra skærmen. Flere semestre har også planer om bl.a. banko, og der arbejdes på at finde sponsorer til præmier. Ligeledes kører en aktieinvesteringsdyst på tværs af alle årgangene, hvor vi allerede har over 80 deltagere, fortæller koordinator og stud.merc.jur. Karen Sofie Vejen.

Det er planen, at der skal komme flere aktiviteter, hvor det sociale og faglige bliver omdrejningspunktet. Disse sociale tiltag vil være forskellige alt efter, hvad de studerende på de enkelte semestre efterspørger, og hvordan de enkelte ambassadører kreativt udfolder sig.

- Der skal lyde en stor ros til vores ambassadører, som i den grad har gjort en stor indsats. De har formået at stable noget på benene uden en skabelon, og uden de helt store retningslinjer. Det er min opfattelse, at de frie rammer har været med til at skabe noget helt unikt og noget, som kan tilpasses de studerende på de enkelte semestre, for der er ingen tvivl om, at studerende på 2. semester har brug for noget andet end studerende på 6. semester, fortæller Karen Sofie Vejen.

Ifølge viceinstitutleder og studieleder Liselotte Madsen har det været vigtigt for ledelsen at sætte fokus på de studerendes trivsel – eller mangel på samme, nu hvor Coronakrisen er trukket så langt ud.

- Vi har studerende, der knap nok har haft deres gang på campus og det giver os bekymringer i forhold til, hvordan de klarer sig socialt. Vi tror, at det er en forudsætning for, at man klarer sig fagligt, at man har et socialt netværk blandt medstuderende. Derfor håber vi, at ansættelsen af de sociale ambassadører kan hjælpe de studerende med at have kontakt med medstuderende i denne digitale tid, siger Liselotte Madsen.


Fakta

Juridisk Institut har i alt knap 1000 jura- og erhvervsjurastuderende og 45 ansatte. Instituttet udbyder forskningsbaseret uddannelser på internationalt niveau og driver forskning med offentlige og private aktører af både national og international karakter. Se https://www.law.aau.dk/


Yderligere information

Koordinator Karen Sofie Vejen, tlf. 2226 2949, mail: ksvj17@student.aau.dk
Viceinstitutleder/Studieleder Liselotte Madsen, tlf. 9940 2812, mail: llm@law.aau.dk