nyhed

Globale problemer skal løses i megaprojekter

Globale problemer skal løses i megaprojekter

Verdens problemer løses ikke i siloer. Udfordringerne hænger sammen på kryds og tværs, og derfor skal der flere fagligheder i spil for at finde brugbare løsninger. Sådan lyder udgangspunktet for de megaprojekter, Aalborg Universitet (AAU) er ved at søsætte på tværs af de fem fakulteter

English version

Hvordan bliver vi bedre til at passe på vores klima og miljø? Hvordan får vi en mere bæredygtig adfærd? Spørgsmål af den type fylder meget i disse år − blandt andet på grund af rapporter fra FN’s Klimapanel og de 17 Verdensmål, som efterhånden er på alles læber. Man kunne også spørge: Hvad har en datalog, en erhvervsøkonom og en teknoantropolog til fælles? På AAU er svaret: En hel masse, for her arbejder man ud fra, at store problemer skal løses på tværs af fagligheder, uddannelser og semestre.
 

Megaprojekter til løsning af megaproblemer

På AAU får et stort antal studerende fremover mulighed for at arbejde sammen med andre studerende på tværs af hele universitetet for at bidrage til at løse verdens problemer inden for bæredygtighed og klima.

− Vi har en lang, unik tradition for at arbejde projekt- og problemorienteret på Aalborg Universitet. Her kan man sige, at vi går skridtet videre, idet vi tager fat i globale problemer, som skal løses i en større sammenhæng med flere fagligheder i spil, det vil – for en lang række af vores studerende – sige ved hjælp af megaprojekter, fortæller Inger Askehave, som er prorektor for uddannelse på AAU.
 

Ekstra kundskaber, der er bud efter

Helt konkret består et megaprojekt af et fælles overordnet problem med udgangspunkt i FN’s Verdensmål, som brydes ned i mindre dele, der materialiserer sig i studenterprojekter. Megaprojektet strækker sig over flere semestre, og delprojekterne bygger oven på hinandens resultater. De studerende arbejder inden for deres egne respektive fagligheder, så de selvfølgelig opnår de færdigheder, der kræves i henhold til deres studieordninger. Ydermere får de så andre kundskaber som en ekstra og vigtig bonus:

− Evnen til at samarbejde – både inden for eget område og med andre fagligheder – bliver mere og mere efterspurgt både på universiteterne og i det omgivende samfund. Og det er lige nøjagtig sådanne kundskaber, de studerende får skærpet i arbejdet med megaprojekterne, ligesom de helt naturligt får en større bevidsthed i forhold til bæredygtighed og verdensmål, siger Inger Askehave.
 

Verden uden for universitetet

De overordnede problemstillinger, som megaprojekterne tager fat i, defineres som oftest i samarbejde med en ekstern samarbejdspartner, det kan være en offentlig myndighed, en privat virksomhed, en organisation eller noget helt fjerde, ligesom det er tænkeligt, at andre universiteter fra ind- eller udland kommer til at deltage i løbet af de kommende semestre.

To af de planlagte megaprojekter er allerede tæt på at være færdigdefineret, og de første grupper tager fat på udfordringerne allerede ved semesterstart efter sommerferien. De foregår begge i tæt samarbejde med Aalborg Kommune, der har leveret udfordringer under titlerne ”Let at være bæredygtig” og ”Det cirkulære Nordjylland”.

- Vi har store forventninger til samarbejdet med Aalborg Universitet om megaprojekterne. En af projekternes styrker er de studerendes forskellige fagligheder. Jeg tænker, at tilgangen til bæredygtighed alt andet lige er en anden for en humanist i forhold til en kommende ingeniør, men sagen er, at vi har brug for begges kompetencer for at kunne løse de tekniske og adfærdsmæssige udfordringer, der ligger i den grønne omstilling.   De studerende kan få noget fagligt ud af det, og vi og regionens virksomheder kan få ideer, som ellers ikke ville være kommet i spil, siger rådmand for Miljø- og Energiforvaltningen Lasse P. N. Olsen.
 

Let at være bæredygtig

Aalborg Kommune ønsker kort og godt at gøre det lettere for sine borgere at agere bæredygtigt. Det kan fx være gennem en social platform, der giver adgang til relevante produkter og services samt til et eller flere sociale fora, hvor forskellige muligheder og udfordringer kan bringes i spil.

Mere konkret har kommunen opdelt udfordringerne i tre, nemlig affald, grønt forbrug og transport.

- Vi vil bl.a. gerne have bud på, hvordan vi får borgerne til at producere mindre affald og blive bedre til at sortere det, der er tilbage, og hvordan vi kan gøre det attraktivt at vælge et mere bæredygtigt transportmiddel. Her håber vi, at en bred sammensætning af unge mennesker med forskellige faglige baggrunde kan komme med konkrete idéer og løsningsforslag, vi aldrig selv ville have fundet frem til, siger Michael Damm, Chef for Bæredygtighed og Udvikling i Aalborg Kommune.

Det endelige produkt, som skal leveres i 2021, kan have mange former. Det kan fx være analyser, anbefalinger, prototyper, designforslag eller apps. Alt sammen noget, der kan hjælpe til en mere bæredygtig levevis i Aalborg Kommune.
 

Det cirkulære Nordjylland

I samarbejdet om dette megaprojekt har Aalborg Kommune en ambition om at gøre Nordjylland til verdens første cirkulære region. Meningen er, at de deltagende studerende på tværs af fagligheder skal finde nye måder til at fremme den cirkulære økonomi i et regionalt perspektiv. Den overordnede opgave er samlet under tre hovedoverskrifter: Systemforandring, videndeling og cirkulær økonomi i praksis.

− Vi håber at studerende fra forskellige retninger kan være med til at fremme den cirkulære økonomi i Nordjylland, formentlig både ved at præge vores tankemønstre og vores direkte handlinger. Det kan fx være gennem initiativer, som gør det lettere for virksomheder at designe deres produkter til lang levetid eller let reparation, siger Michael Damm

Dette megaprojekt skal ligeledes løbe frem til 2021, hvor de endelige resultater overdrages til Aalborg Kommune.

 

Helt i tråd med FN’s 17. Verdensmål om partnerskaber ser både AAU og Aalborg Kommune gerne andre interessenter på banen til definering og løsning af de to overordnede udfordringer. Interesserede kan kontakte lektor Martin Lehmann (se kontaktinfo nedenfor)

 

Kontakt:

Inger Askehave, prorektor for uddannelse, AAU, tlf. 2787 9829, prorektor@aau.dk
Uffe Kjærulff, lektor på Institut for Datalogi, AAU, tlf. 9940 7221, uk@cs.aau.dk (Megaprojekt: Let at være bæredygtig)
Martin Lehmann, lektor på Institut for Planlægning, AAU, tlf. 6169 3306, martinl@plan.aau.dk (Megaprojekt: Det cirkulære Nordjylland)
Nelly Sander, presseansvarlig for Det Tekniske Fakultet for IT og Design, AAU, tlf. 2912 2559, nsa@adm.aau.dk
Anders Du Mont-Thygesen, projektleder Aalborg Kommune, tlf. 2520 2194, anders.thygesen@aalborg.dk