AAU logo

nyhed

Forventet tilbagegang i ansøgninger til AAU

Forventet tilbagegang i ansøgninger til AAU

14.742 har søgt ind på en uddannelse på Aalborg Universitet (AAU). Det er et fald på 8,6 procent i forhold til 2018. Med lukning af tre bacheloruddannelser og sprogskifte på fem andre er det en forventet tilbagegang. Til gengæld er andelen af kvindelige ansøgere højere end nogensinde før.

Af: Trine Kristensen, AAU Kommunikation

Færre ansøgere til AAU, både generelt og førsteprioriteter. Til gengæld fremgang på de sundhedsvidenskabelige uddannelser, hvor især medicin har oplevet en markant fremgang.

Det er billedet efter fristen for at søge ind på en videregående uddannelse udløb 5. juli.

14.742 har søgt om at komme ind på en uddannelse på AAU, hvilket er et fald på 1.381 ansøgninger i forhold til 2018. En stor del af faldet skyldes lukningen af tre bacheloruddannelser og sprogskifte fra engelsk til dansk på fem andre, samt at en enkelt uddannelse er sat i bero.

Der er således i år 747 ansøgere med udenlandsk adgangsgrundlag. Sidste år var det tal 1.787.

- Alle vores bacheloruddannelser undtagen to er nu på dansk. Det betyder naturligvis, at vi oplever et markant fald i internationale ansøgere, hvilket er et resultat af den tidligere regerings ønske om at reducere antallet af engelsksprogede studerende. Vi var derfor forberedt på, at vores tiltag med lukning og sprogskifte ville betyde et fald i ansøgere, siger prorektor Inger Askehave.

Største andel kvindelige ansøgere nogensinde

Der er igen i år flere kvinder, der søger ind på AAU – og faktisk er andelen af kvinder den største nogensinde. 54,2 procent af ansøgerne er kvinder og 45,8 procent er mænd. Sidste år var 51,9 procent kvinder og 48,1 procent mænd. Det er særligt de sundhedsvidenskabelige uddannelser, der har oplevet stor søgning fra kvinderne.

- Visse it-uddannelser som fx software og computerteknologi har også oplevet en stigning i ansøgninger fra kvinder, men generelt er der stadig plads til endnu flere kvinder på vores it-uddannelser, siger prorektor Inger Askehave.

Fremgang på medicinuddannelsen

Den mest søgte uddannelse er igen i år medicinuddannelsen, der i år udvides fra 150 til 179 studiepladser. 1.887 har søgt ind på medicinuddannelsen på AAU, heraf 444 som førsteprioritet. Det er en fremgang på 18 procent af førsteprioritetsansøgere – på landsplan er dette tal 2 procent.

Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet har som det eneste af AAU’s fem fakulteter oplevet en fremgang i antallet af førsteprioritetsansøgninger, men er også det eneste fakultet, der ikke har lukket eller skiftet sprog på nogen uddannelser.

- Det er positivt, at vores sundvidenskabelige uddannelser – og ikke mindst medicin – oplever en fremgang i førsteprioritetsansøgninger. Det betyder jo, at ansøgerne allerhelst vil læse på AAU. Det er godt for Nordjylland, siger prorektor Inger Askehave.

De 10 mest søgte uddannelser i 2019

De 10 uddannelser, der har fået flest ansøgninger på AAU er listet herunder. Antal førsteprioritetsansøgninger står i parentes.

  1. Medicin: 1887 (444)
  2. Psykologi: 1201 (373)
  3. Jura: 801 (248)
  4. HA: 662 (294)
  5. Socialrådgiver: 561 (252)
  6. Kommunikation og Digitale Medier – Kbh.: 554 (158)
  7. Sociologi: 550 (191)
  8. Kommunikation og Digitale Medier – Aal.: 406 (106)
  9. Software: 322 (167)
  10. Medicin med industriel Specialisering: 293 (52)

Kontakt:

Prorektor Inger Askehave, mobil: 27 87 98 29, mail: prorektor@aau.dk