nyhed

Fokus på studielivet for unge med psykosociale problemer

Fokus på studielivet for unge med psykosociale problemer

Over de næste tre år vil en gruppe forskere ved Aalborg og Roskilde Universitet i samarbejde med bl.a. uddannelsesrådgivninger forske i og udvikle metoder til at støtte unge studerende, der lider af stress, angst og depression.

I de vestlige lande er der de seneste år sket en stigning i antallet af unge, der oplever mentale sundhedsproblemer som fx stress, angst og depression. Dette medfører bl.a., at uddannelsesrådgivninger og vejledninger oplever et øget pres på deres tilbud. I et nyt forskningsprojekt med titlen ”Studieliv og psykosociale problemer. Unges identitetsprocesser og fællesskaber i videregående uddannelser”, som Velux Fonden har støttet med 5,1 mio. kr., vil fire forskere fra Roskilde og Aalborg Universitet derfor undersøge, hvordan vi som samfund kan forstå og understøtte unge med psykiske vanskeligheder og samtidig forholde os til dem som aktive og ressourcestærke deltagere – herunder som studerende.

Fra Aalborg Universitet deltager lektorerne Lone Krogh Kjær-Rasmussen og Annie Aarup Jensen fra Institut for Læring og Filosofi, og i spidsen for forskningsprojektet står lektor Trine Wulf-Andersen fra Institut for Mennesker og Teknologi på RUC. Derudover deltager lektor Lene Larsen ligeledes fra Institut for Mennesker og Teknologi på RUC.

- At flere unge får mentale sundhedsproblemer kan ses som et symptom på en generelt presset studie- og livssituation, som nogle unge har særligt vanskeligt ved at håndtere. Sygemeldinger og frafald kan i den forbindelse have store personlige omkostninger for de studerende og kan samtidig være en alvorlig samfundsøkonomisk udfordring, forklarer forskerne.

Gennem de næste tre år vil forskerne følge danske studerende fra videregående uddannelser. Samtidig vil de i samarbejde med uddannelsesrådgivninger og -vejledninger udvikle metoder til støtte og forebyggelse i forhold til studerende med psykosociale udfordringer.

Fakta:

- Forskningsprojektet ”Studieliv og psykosociale problemer. Unges identitetsprocesser og fællesskaber i videregående uddannelser” løber fra 2018-2021
- Det er støttet med 5,1 mio. kr. af Velux Fondens tværgående program.

For yderligere information kontakt:

Trine Wulf-Andersen på tlf.: 51 96 13 81 eller på e-mail: wulf@ruc.dk
Lone Krogh Kjær-Rasmussen på tlf.: 28 95 91 42 eller på e-mail: lkr@learning.aau.dk
Annie Aarup Jensen på tlf.: 99 40 99 53 eller på e-mail: aaj@learning.aau.dk