nyhed

Det Humanistiske Fakultet lukker for optaget på tre sproguddannelser

Det Humanistiske Fakultet lukker for optaget på tre sproguddannelser

Flere års faldende optag betyder, at Det Humanistiske Fakultet på Aalborg Universitet fra september 2020 ikke optager nye studerende på de tre sproguddannelser, Tysk, International Virksomhedskommunikation, tysk, og International Virksomhedskommunikation, spansk.

Interessen for at læse nogle af sprogfagene på Det Humanistiske Fakultet er gennem en årrække dalet, og i år blev der fx kun optaget fem nye studerende på bacheloruddannelsen i tysk og tre på kandidatuddannelsen. Fortsætter den udvikling er der ingen tvivl om, at det vil give en række udfordringer på uddannelserne, bl.a. i forhold til at opretholde PBL-studieformen, hvor de studerende arbejder i grupper, samt for at skabe et socialt og fagligt berigende studiemiljø. Derudover er en konsekvens af det lave optag, at uddannelserne er underfinansierede, og i en tid, hvor rammevilkårene i universitetssektoren er under pres, er det ikke bæredygtigt. På den baggrund har dekanen for Det Humanistiske Fakultet, Henrik Halkier, besluttet, at bachelor- og kandidatuddannelserne i Tysk, International Virksomhedskommunikation, tysk, og International Virksomhedskommunikation, spansk, lukker for optag fra og med september 2020.

- Udviklingen er desværre gået i den forkerte retning i flere år, men jeg havde håbet, at det på et tidspunkt ville ændre sig, men der er ingen tvivl om, at der er et strukturelt problem i uddannelsessystemet i forhold til at få flere unge til at vælge en sproguddannelse og ikke mindst i forhold til at vælge tysk. Det er ærgerligt, for jeg tror på, at der i fremtiden bliver en efterspørgsel på medarbejdere, der kan begå sig på fremmedsprog på et højt niveau. Jeg har bare også måttet erkende, at vi ikke har kunnet tiltrække tilstrækkeligt med studerende her i Aalborg, selvom vi har lavet rekrutteringsindsatser målrettet de kommende studerende, og vores utroligt engagerede medarbejdere har ydet en stor indsats med aktiviteter målrettet gymnasie- og handelsskolerne. Men jeg vil dog gerne understrege, at det ikke betyder, at vi dropper alle sprogfag. Vi har fortsat uddannelser i både engelsk og spansk, understreger Henrik Halkier.

Ansøgning om ændring af retskrav

Beslutningen betyder, at der ikke optages nye studerende på de tre bacheloruddannelser til sommeren 2020. Derudover har AAU ansøgt Styrelsen for Forskning og Uddannelse om at ændre retskravet på bacheloruddannelserne i International Virksomhedskommunikation i tysk og spansk fra de nuværende kandidatuddannelser til kandidatuddannelsen i Culture, Communication and Globalization (CCG), men afventer fortsat en afgørelse. Hvis ansøgningen imødekommes, lukkes optaget på kandidatuddannelserne i International Virksomhedskommunikation i tysk og spansk også fra 2020. Der sker ingen ændringer i forhold til retskravet for tysk.

- På nuværende tidspunkt er det kun ca. 40 pct. af de studerende på uddannelserne i International Virksomhedskommunikation i tysk og spansk, der benytter sig af retskravet og fortsætter på kandidatuddannelsen. Allerede i dag har vi derfor meget små studiemiljøer, og vi kan se en risiko for, at studerende i denne situation søger andre steder hen, så vi måske står tilbage med en eller to studerende, og det er på ingen måde hensigtsmæssigt, siger Henrik Halkier, der vil informere både studerende og ansatte, så snart der kommer svar på ansøgningen. Medarbejdere og studerende er desuden blevet informeret om baggrunden for beslutningen på fællesmøder den 21. november.