AAU logo

nyhed

AAU med i nyt, fælleseuropæisk universitet

AAU er som det eneste danske universitet med i etableringen af et nyt fælleseuropæisk universitet, der vil udbyde uddannelse på en helt ny måde. Et pilotprojekt under The European Consortium of Innovative Universities (ECIU) skal i løbet af de næste tre år udvikle en ny uddannelsesmodel, hvor eksamensbeviset afspejler evnen til at løse en særlig problemstilling frem for en opnået akademisk grad.

Af Trine Kristensen, AAU Kommunikation

Fremtidens studerende på Aalborg Universitet (AAU) kan den ene dag vælge Aalborg som undervisningssted, den anden dag vælge Barcelona, og den tredje dag en helt tredje europæisk universitetsby som afsæt for hans eller hendes uddannelse. Det er en af visionerne i et nyt fælleseuropæisk universitetssamarbejde, som AAU er en del af.

Det fælleseuropæiske universitetskonsortium The European Consortium of Innovative Universities (ECIU) har netop fået godt 37 millioner kroner af Europa Kommissionen i løbet af de næste tre år. De tre år skal et pilotprojekt blandt andet afdække, om det kan lade sig gøre at skabe et fælleseuropæisk universitet, hvor de studerende uddannes i at løse virkelige problemstillinger frem for at opnå bestemte akademiske grader.

Banebrydende uddannelsesmodel

Verdens udfordringer kalder på løsninger, der går på tværs af uddannelser, landegrænser og videnskabelige forskningsområder.

The ECIU University vil skabe en europæisk platform, hvor studerende, forskere, samfundet og industrien kan arbejde sammen om at finde frem til innovative løsninger på virkelige udfordringer. Men i stedet for en ”one-size-fits-all”-universitetsgrad vil de studerende blive udstyret med et såkaldt kompetence-pas, som samler deres individuelle kurser skræddersyet efter deres behov og den problemstilling, de arbejder med.

AAU er ét blandt i alt 13 medlems-universiteter og er det eneste danske ECIU-universitet.

- The ECIU University er en helt ny måde at tænke uddannelse på, men idéen om at bruge uddannelse til at tackle virkelige og vigtige problemstillinger i samfundet er langt fra ny for AAU. Fremtidens uddannelse skal være meget mere fleksibel med plads til livslang læring og målrettet samfundets og virksomhedernes behov ved netop at tage udgangspunkt i virkelige problemstillinger. Vi ser frem til at bringe vores erfaringer med problembaseret læring og samarbejde med det omgivende samfund i spil i udviklingen af The ECIU University, siger Per Michael Johansen, rektor på AAU og vicepræsident for ECIU.

Skal bidrage til løsninger på FN’s verdensmål for bæredygtige byer og lokalsamfund

Problemstillingerne for kommende studerende og forskere under The ECIU University vil fokusere på FN’s verdensmål for bæredygtige byer og lokalsamfund.

- Udfordringerne beskrevet i FN’s verdensmål kan vi kun løse sammen med vores mest entreprenante studerende, vores bedste forskere samt eksperter fra samfund og erhvervsliv. EU-støtten til at realisere dette projekt bekræfter, at ECIU-konsortiet er førende inden for innovativ undervisning og læring, og at vi er på vej i den rigtige retning, når det handler om at genopfinde forholdet mellem universiteter og samfund og de udfordringer, de er en del af, siger præsident for ECIU Victor van der Chijs.

Den nye uddannelsesmodel med mobilitet og transnationalitet i højsædet er et stærkt bud på, hvordan vi kan håndtere de alvorlige samfundsmæssige udfordringer, verden står overfor.

- The ECIU University er et meget ambitiøst projekt. Det har fanget opmærksomheden blandt iværksættere og uddannelseseksperter fra hele verden. Jeg er meget glad for den positive feedback, vi har modtaget indtil nu, og jeg vil varmt anbefale lokalsamfundene, forskere, studerende og andre interessenter til at dele de virkelige problemstillinger, som vi kan arbejde på at løse i ECIU University, siger Sander Lotze, projektleder for ECIU University.

The ECIU University går officielt i gang til november 2019, og allerede i foråret 2020 får studerende mulighed for at deltage i iværksætteraktiviteter, hvor de på tværs af landegrænser kan arbejde med idéer til opstart af bæredygtige virksomheder.

Kort om The ECIU University

  • The ECIU University er en del af EU’s Erasmus-program og er støttet af Europa Kommissionens pulje for styrkede universitetsalliancer.
  • The ECIU University er et treårigt pilotprojekt, der har til formål at afprøve en banebrydende ny uddannelsesmodel, hvor uddannelsen er baseret på virkelige problemstillinger frem for akademiske grader.
  • Pilotprojektet lanceres officielt i november 2019.
  • Læs mere om The ECIU University her

Kort om ECIU

  • European Consortium of Innovative Universities (ECIU) er et konsortium af 13 nyere universiteter, der har innovation og entreprenørskab som en del af deres DNA.
  • ECIU blev grundlagt i 1997 – Aalborg Universitet har været med helt fra starten.
  • Øvrige medlemsuniversiteter er Universidade de Aveiro, Portugal. Universitat Autònoma de Barcelona, Spanien. Dublin City University, Irland. Hamburg University of Technology, Tyskland. INSA Group, Frankrig. Linköping University, Sverige. Kaunas University of Technology, Litauen. University of Nottingham, Storbritannien. University of Stavanger, Norge. University of Trento, Italien. Tampere University, Finland. University of Twente, Holland. Tecnològico de Monterrey, Mexico.
  • Læs mere om ECIU her