nyhed

 AAU inspirerer piger til en fremtid med naturvidenskab og teknologi

AAU inspirerer piger til en fremtid med naturvidenskab og teknologi

Aalborg Universitet åbner for første gang dørene til Girls’ Day in Science, hvor målet er, at inspirere flere piger til at tage en uddannelse inden for naturvidenskab, teknologi, ingeniørvidenskab og matematik (STEM-fag). Initiativet har vist sig at være så populært, at alle 200 billetter blev revet væk på rekordtid.

Mikroplastik, orme og cool kode, der kan forandre verden er blandt temaerne, når 200 piger fra gymnasier og grundskolen besøger Girls’ Day in Science på Aalborg Universitet den 2. oktober. Her byder universitetet pigerne indenfor til en dag spækket med naturvidenskab, teknologi, ingeniørvidenskab og matematik. Fagområder, som virksomhederne efterspørger kvalificerede medarbejdere til, og hvor kvinder fortsat er underrepræsenteret.

- Som samfund har vi et enormt behov for at få uddannet flere kandidater inden for det tekniske og naturvidenskabelige område. Derfor er det også så vigtigt, at vi sikrer, at kvinderne - og i det her tilfælde pigerne - får øjnene op for de mange spændende uddannelser inden for STEM-området, og at de ikke er forbeholdt drengene. Samtidig skal vi tydeliggøre over for pigerne, at de kan være med til at løse nogle af vores samfunds allerstørste udfordringer - fx på klimaområdet. Det, tror jeg, er en stor motivationsfaktor for mange, fortæller Olav Geil, der er prodekan for uddannelse på Det Ingeniør- og Naturvidenskabelige Fakultet på Aalborg Universitet.

Han håber, at Girls’ Day in Science vil åbne pigernes øjne for en bredere palette af mulige uddannelser, når de i løbet af en årrække skal spore sig ind på en fremtidig karrierevej.

- Jeg håber, at pigerne kommer til at opdage, at de har et potentiale på lige fod med deres kammerater af modsatte køn, for det har de. De skal bare være klar til at udfordre sig selv, siger Olav Geil.
 

Kvindelige forskere formidler

Dagens temaer og workshops bliver naturligvis også præsenteret af kvinder, der fortæller om deres uddannelsesvalg, karrieremuligheder og forskning i en verden af IT, teknologi og naturvidenskab. En af dem er Amelia Reimer Borregaard, der til daglig forsker i spildevand og lugtfjernelse i kloakker. Hun ser frem til dagen og til forhåbentligt at kunne inspirere flere piger til at kaste sig over en naturvidenskabelig eller teknisk uddannelse.

Jeg glæder mig til at dele min egen begejstring for mit fag med pigerne. Det gør jeg, fordi jeg selvfølgelig håber, at den begejstring vil smitte af på pigerne, så de får en masse inspiration med sig hjem. Derudover håber jeg, at jeg kan være med til at give pigerne en tro på, at de sagtens kan klare en uddannelse inden for STEM-området, siger Amelia Reimer Borregaard, der også er med til at arrangere dagen.
 

Nationalt initiativ

Girls’ Day in Science er et nationalt initiativ, som Naturvidenskabernes Hus og Tektanken star bag. Målet er at piger landet over får indsigt i og viden om, hvad det vil sige at studere inden for STEM-fagene.

- Takket være de mange dedikerede arrangører sætter Girls’ Day in Science i år deltagerrekord med over 3200 piger. Når pigerne møder kvindelige medarbejdere, forskere eller studerende, de kan spejle sig i, og får konkret indblik i deres fag, åbner det pigernes øjne for de spændende muligheder i en fremtid inden for teknologi og naturvidenskab. Derfor gør det en kæmpe forskel, når virksomheder og uddannelsesinstitutioner åbner dørene, siger Maiken Lykke Lolck, der er konstitueret direktør for Naturvidenskabernes Hus.

Girls’ Day in Science på Aalborg Universitet finder sted den 2. oktober fra klokken 9-15.

Læs mere om arrangementet her.

 

Kontakt

  • Olav Geil, prodekan for uddannelse, Det Ingeniør- og Naturvidenskabelige Fakuletet, tlf. 3012 5865, prodekan-eng-udd@aau.dk
  • Amelia Reimer Borregaard, ph.d.-studerende på Institut for Byggeri og Anlæg, tlf. 9940 3674, arbo@civil.aau.dk
  • Sanne Holm Nielsen, pressekontakt, tlf. 9940 3517, shn@adm.aau.dk

 

FAKTA

Om piger og uddannelse:

I Danmark har vi brug for, at flere tager uddannelser inden for IT, teknologi og naturvidenskab. Virksomhederne mangler medarbejdere med de kvalifikationer og kvinder er underrepræsenteret inden for området. I en verden der bliver stadig mere teknologisk funderet, har vi brug for, at både kvinder og mænd kan betjene og tage del i udviklingen af ny teknologi.

Optagstal på STEM-Uddannelserne

Tal fra Uddannelses- og Forskningsministeriet viser, at kvinder i 2019 udgør 32 pct. af de optagne på STEM-uddannelserne bredt set, hvilket en fremgang på 1 procentpoint i forhold til 2018. På nogle studieretninger inden for IT er antallet af kvinder dog markant lavere end en tredjedel.

STEM er en samlebetegnelse for uddannelser, der ligger inden for Science, Technology, Engineering og Math.

Kilde:
https://ufm.dk/uddannelse/statistik-og-analyser/sogning-og-optag-pa-videregaende-uddannelser/2019/notat-4-stem-it-og-ingeniorer.pdf

Tal fra Danmark Statistik viser, at der mellem 2008 og 2018 er sket en næsten fordobling af antallet af STEM-studerende, imens at optaget på videregående uddannelser generelt er steget med 55 procent. Men selvom der er sket en markant stigning i STEM-studerende, viser tallene samtidig, at fordelingen på omkring 70 procent mænd og 30 kvinder i perioden er uændret.