nyhed

Adjunkt Mads Koustrup Jørgensen i laboratoriet, hvor der forskes i membranteknologi. Foto: Camilla Kristensen, AAU

AAU-forsker vil fjerne medicinrester fra spildevand med ny selvrensende membran

Forsker fra AAU arbejder på et selvrensende materiale, der kan løse det stigende problem med medicinrester i spildevand. Materialet skal blive til en ny multifunktionel membran, der fjerner skadelige stoffer på rensningsanlæg.

Et nyt projekt på Aalborg Universitet (AAU) skal udvikle en særlig membran, der er selvrensende og nedbryder stoffer, der kan skade vandmiljøet. Rester fra medicin er et stigende problem i det danske vandmiljø og det er derfor vigtigt, at rensningsanlæggene finder en løsning til at fjerne stofferne fra spildevandet.

De traditionelle biologiske renseanlæg, som fungerer ved hjælp af bakterier, har svært ved at håndtere visse skadelige stoffer og er energikrævende. Adjunkt Mads Koustrup Jørgensen fra AAU foreslår derfor en radikal overgang til mekanisk behandling af spildevand ved brug af membraner, en slags filtre, for at sikre høj energiudnyttelse og fuldstændig fjernelse af forurenende stoffer. Projektet er finansieret af Villum Experiment.

- På nuværende tidspunkt er denne mulighed begrænset af, at membranerne stopper til, og at de i dag ikke kan fjerne skadelige stoffer tilstrækkeligt godt. Målet er derfor at lave en selvrensende membran, der nedbryder de stoffer, der ellers ville blokere den, samtidig med at den effektivt nedbryder svært nedbrydelige stoffer, som fx medicinrester. Dette skal sikre en høj kvalitet af det rensede spildevand, siger Mads Koustrup Jørgensen.

Under opvarmning bliver den selvrensende membrans overflade aktiv, hvilket vil føre til, at skidt på membranen nedbrydes samtidig med, at skadelige miljøfremmede stoffer nedbrydes.

- Vi har udviklet et såkaldt termokatalytisk materiale. Det betyder, at hvis man hæver temperaturen, så er materialet i stand til at nedbryde organisk stof. Dette materiale vil vi gerne sætte fast på en keramisk membran, så membranen nedbryder eksempelvis medicinrester, siger Mads Koustrup Jørgensen.

Ud over at membranen bliver multifunktionel, er løsningen attraktiv, fordi den kan bruges i stor skala. Forskningsprojektet skal løbe i 2 år, og målet er at udvikle en effektiv membran, der senere kan bruges kommercielt på store anlæg til spildevandsrensning.

KONTAKT

Fakta:
 

  • Projektet udføres ved  Center for Membrane Technology, AAU, i samarbejde med Center for National Research, Italien, og Chalmers University of Technology, Sverige. 
  • Projektet er støttet af VILLUM Experiment, som er skabt til de særlige tekniske og naturvidenskabelige forskningsprojekter, der udfordrer normen og har potentialet til fundamentalt at ændre den måde, vi tilgår vigtige emner på. Læs mere om VILLUM Experiment.

FOTO (Fotograf Camilla Kristensen):

  • Adjunkt Mads Koustrup Jørgensen i laboratoriet, hvor der forskes i membranteknologi.