Unge fra Udkantsdanmark tager førertrøjen uddannelses- og jobmæssigt i storbyerne

Unge fra Udkantsdanmark tager førertrøjen uddannelses- og jobmæssigt i storbyerne

Ny forskning viser, at de 18-30 årige fra yderkommunerne klarer sig bedre i storbyerne end andre unge tilflyttere. Det samme gælder for gruppen af unge, som bliver i hjemkommunen.


Hvad betyder det at vokse op i en udkantskommune? Det spørgsmål har forsker Rolf Lyneborg Lund fra Aalborg Universitet undersøgt. Svaret er, at de 18-30 årige fra landets udkantskommuner får et højere uddannelses- og indkomstniveau end andre unge, når de flytter til storbyerne.
 

Klarer sig bedst i storbyerne

- De danske udkantskommuner får oftest skudt i skoene, at de har økonomiske problemer, et lavt uddannelsesniveau, massive sociale problemer og høj arbejdsløshed. Min forskning viser, at det på nogle områder forholder sig stik modsat. Faktisk klarer de unge fra Udkantsdanmark sig langt bedre i storbyerne end andre unge tilflyttere til storbyerne, når det gælder uddannelsesniveau, fastholdelse af job og lønindtægt. En mulig forklaring på dette kan være, at der er tale om en særlig gruppe af unge, da flytningen alene er ressourcekrævende, mener ph.d.-stipendiat Rolf Lyneborg Lund, Institut for Sociologi og Socialt Arbejde, Aalborg Universitet.


Stærke unge bliver i udkantskommunerne

Hvis de dygtigste unge fra yderkommunerne flytter til storbyerne, hvad så med dem der ikke flytter fra deres hjemkommune i Udkantsdanmark?  

- Tallene viser, at hvis unge fra udkantskommunerne og storbyerne vælger at blive i deres hjemkommuner, så tager unge fra Udkantsdanmark igen førertrøjen. De har 6,5 % højere indkomst og i gennemsnit fem dages mindre ledighed. Omvendt så kan vi også se, at unge fra udkantskommunerne i gennemsnit får et års kortere uddannelse, end unge fra storbyerne. Det åbner op for en helt ny diskussion af, hvorvidt uddannelse er løsningen for hele Danmarks befolkning, når det drejer sig om job og beskæftigelse. En stor del af den politiske diskussion om videnssamfundet centrerer sig om vækst gennem viden, men det er tydeligt, at udkanten er fint konkurrencedygtig med byerne på mere end blot viden, Rolf Lyneborg Lund.
 

Fakta

En yderkommune defineres ved afstanden til byer med mere end 40.000 arbejdspladser, og om kommunen har en by på flere end 30.000 indbyggere. Jo længere væk kommunen ligger fra en større by, og jo mindre byerne er i kommunen, jo større er sandsynligheden for, at kommunen kategoriseres som en yder- eller udkantskommune.Kontakt

Ph.d.-stipendiat Rolf Lyneborg Lund, Institut for Sociologi og Socialt Arbejde, Aalborg Universitet. Tlf. 9940 2846 | E-mail: rolfll@socsci.aau.dk

Danmark har fire typer af kommuner; yderkommuner, landkommuner, mellemkommuner og bykommuner.

Nyheder fra AAU