Støtte til grundforskning i litteratur og kreativitet

Støtte til grundforskning i litteratur og kreativitet

Lektorerne Louise Mønster, Jens Lohfert Jørgensen og Tatiana Chemi fra Institut for Kultur og Læring har netop modtaget støtte fra Carlsbergfondet til grundforskningsprojekter om hhv. Henrik Nordbrandts forfatterskab, begrebet apati i skandinavisk litteratur, og til at undersøge, hvordan man kan skabe kritisk-kreative læringslaboratorier for kunstnere og undervisere.

Carlsbergfondet har netop uddelt årets bevillinger til dansk forskning, og her var der gode nyheder til tre af Institut for Kultur og Lærings forskere, lektorerne Louise Mønster, Jens Lohfert Jørgensen og Tatiana Chemi. De har nemlig alle modtaget støtte til grundforskningsprojekter.

Louise Mønster får i den forbindelse støtte til at skrive en doktordisputats om Henrik Nordbrandts forfatterskab, hvor hun vil følge forfatterskabets udvikling fra udgivelsen af den første digtsamling i 1966 og frem til i dag.    

- En disputats om Nordbrandts forfatterskab vil give mulighed for at kortlægge et af dansk litteraturs vigtigste lyriske forfatterskaber samt at diskutere en række centrale æstetiske, psykologiske, eksistentielle, filosofiske og politiske problematikker, der har præget tiden fra midten af det 20. århundrede og frem, fortæller Louise Mønster.

Fra litteraturbegreb til læringslaboratorier

Også Jens Lohfert Jørgensens kommende projekt bevæger sig inden for litteraturgenren. Han vil nemlig undersøge den konceptuelle udvikling af begrebet apati i skandinavisk litteratur.

- Den skiftende brug af apati i litteraturen kan bruges til at karakterisere og evaluere menneskelige reaktioner på kriser fra et individuelt til et planetarisk niveau. Jeg vil i den forbindelse fokusere på tre cases, hvor bevidstheden om samfundskriser i skandinavisk litteratur er fremherskende, forklarer Jens Lohfert Jørgensen.

Tatatina Chemis projekt bevæger sig derimod i en anden retning. Hun har således modtaget støtte til en forskningsrejse/feltekspedition, hvor hun vil undersøge, hvordan man kan etablere kritisk-kreative læringslaboratorier for kunstnere og undervisere.

- Jeg forventer at skabe ny viden om, hvordan kulturelle partnerskaber kan medvirke til alternative måder at undervise og lære på, siger Tatiana Chemi.

 
Fakta:

- Carlsbergfondet har i forbindelse med ”opslag 2021” uddelt i alt 456 mio. kr. til dansk forskning, heraf går 200 mio. kr. til forskning inden for humaniora og samfundsvidenskab
- Ved den aktuelle uddeling modtager Louise Mønster 710.458 kr., Jens Lohfert Jørgensen 708.181 kr. og Tatiana Chemi 159.691 kr.
- Læs mere om Carlsbergfondets uddeling og de tre humanistiske AAU-projekter.

Nyheder fra AAU