Studerende giver virksomhed en grøn hånd

Studerende giver virksomhed en grøn hånd

Virksomheden NetHire har en mission om at blive mere bæredygtig. Derfor er et team på 30 studerende fra Aalborg Universitet rykket ud for at hjælpe

NetHire er ved at få sin miljøprofil kigget efter i sømmene. Det sker i samarbejde med ingeniørstuderende fra Aalborg Universitet (AAU) gennem projektet Bæredygtig Bundlinje, hvor 100 virksomheder i Region Hovedstaden får hjælp til at blive grønnere ved eksempelvis at udvikle produkter, der undgår affald, genanvende ressourcer eller spare på materialer eller energi.
 

Socialt ansvar og bæredygtig indsats

Virksomheden, som siden 1993 har udlejet teknisk udstyr til byggebranchen enten fra egne butikker eller gennem nogle af landets største grossister og trælastforretninger vil gerne have hjælp til at arbejde med sit sociale ansvar, (CSR – Corporate Social Responsibility) og med cirkulær økonomi.

– CSR bliver ofte tomme ord, men jeg synes det fortjener mere end bare at være en flot strategi. Det skal tænkes ind i hele vores system. Men jeg mangler nogle måleenheder, så vi kan få den rigtige retning for vores arbejde. Hvad er CSR? Og hvad er slet ikke? siger udviklingsdirektør i NetHire Johnny Noisen siger om samarbejdet.

Udviklingsdirektøren fortæller videre, at virksomheden altid har samarbejdet med studerende enten som ansatte eller i samarbejdsprojekter, men det her er alligevel anderledes:

– Det er stort at få 30 mennesker til rådighed, der vil beskæftige sig med vores butik. Når vi er flere til at anskue tingene, kan vi få mange flere og nye nuancer på den måde, vi driver forretning på, siger han.
 

Kraftig digital oprustning

NetHire har de seneste år oprustet meget på den digitale front. Blandt andet har man i samarbejde med søstervirksomheden Nethire lanceret en app, der gør det nemmere for kunderne at leje og få leveret værktøj, materielt og teknisk udstyr i hele landet. Nu vil virksomheden gerne udvikle mere og øge deres fokus på bæredygtighed, genanvendelse og miljøhensyn.

Johnny Noisen håber, at samarbejdet med de studerende kan bane vejen til en ISO 14001-certificering. Det er en certificering, der hjælper virksomheder med at håndtere deres miljøpåvirkninger og reducere ressourceforbruget.
 

Praksisnær uddannelse

Kirsten Schmidt, der underviser de studerende på Aalborg Universitet i miljøledelse, er også glad for samarbejdet:

– Det ligger i AAU’s grundlæggende tilgang til undervisning, at det skal være praksisnært, det vil sige at de studerende skal kunne bruge deres kompetencer i jobs uden for universitetet. Når vi samarbejder med virksomheder, kan de studerende koble den teoretiske viden sammen med anvendelse i praksis, forklarer hun.

De studerende har besøgt NetHire og dernæst præsenteret forslag til, hvordan virksomheden kan implementere miljøledelse.

– NetHire har givet de studerende feedback på deres idéer, for eksempel på, om deres forslag til en ny – eller videreudviklet – miljøpolitik er realistisk. På den måde har virksomheden også fået indblik i, hvad vi arbejder med på AAU og dermed, hvad vores studerende har af kompetencer. Det er forhåbentlig med til at styrke relationerne mellem universitet og virksomheder og dermed også skabe jobmuligheder for vores studerende, når de er færdige, uddyber Kirsten Schmidt.

Begge partner vil gerne fortsætte samarbejdet, så NetHire kan blive endnu mere bæredygtig, og de studerende kan blive endnu skarpere på at forstå de udfordringer, som virksomheder har, når de udvikler deres miljøarbejde.

Ud over forløbet med miljøledelse i samarbejde med de studerende har NetHire også arbejdet med udvikling af ny forretningsmodel for udtjent værktøj samt fået en energigennemgang af deres bygninger. Søstervirksomheden Nethire arbejder med FN’s verdensmål som en ramme for virksomhedens arbejde med CSR.

 

FAKTA

  • Bæredygtig Bundlinje er et projekt, der ledes af Gate 21 i samarbejde med Allerød, Fredensborg og Københavns Kommuner samt Frederikssund Erhverv. Derudover er AAU CPH og DTU også partnere. Projektet løber frem til foråret 2019. Læs mere her (https://www.gate21.dk/project/baeredygtig-bundlinje)
  • NetHire har, sammen med søstervirksomheden Garant Udlejning, siden 1993 drevet udlejning af alle former for maskiner, materiel og værktøj i Danmark. Udlejningen sker fra to egne lokationer og fra mere end 100 associerede lokationer. NetHire har ca. 30 ansatte. NetHire er i gang med en transformation fra udlejning til deleøkonomi og herunder også et step ind i den ”nye verden” med vægt på ansvar for verdens ressourcer.

 

kontakt

Postdoc Kirsten Schmidt, AAU CPH, tlf. 99 40 24 54, kirstens@plan.aau.dk
Pressekontakt Nelly Sander, AAU, tlf. 99 40 20 18, nsa@adm.aau.dk
Udviklingsdirektør Johnny Noisen, NetHire, tlf. 43 63 03 24, noisen@nethire.dk

Nyheder fra AAU