AAU logo
Rektor: Vi er nødt til at prioritere

Rektor: Vi er nødt til at prioritere

107 medarbejdere på AAU har siden nytår modtaget en besked om, at de er påtænkt afskediget. Det er en ulykkelig situation for den enkelte medarbejder, men nødvendigt for at sikre universitetet fremadrettet, siger rektor.

Tekst: Trine Kristensen, AAU Kommunikation Foto: Lars Horn

Opdateret 19.02.2019: Afsnittet ”Besparelserne har – ud over afskedigelser – betydet lukning af syv uddannelser i København, som blev meldt ud i november 2018. Processen har været kritiseret af flere tillidsrepræsentanter, blandt andet i forhold til manglende inddragelse af medarbejderne i processen og for lidt og for sen information om universitetets økonomiske situation.” er 18.02.19 ændret til: ”I november 2018 blev det meldt ud, at der skulle lukkes syv uddannelser i København. Både denne proces og processen omkring besparelser har været kritiseret af flere tillidsrepræsentanter, blandt andet i forhold til manglende inddragelse af medarbejderne i processerne og for lidt og for sen information om universitetets økonomi.”

Alle fem fakulteter på AAU er nu færdige med den svære øvelse at sætte navn på de medarbejdere, der påtænkes afskediget i kølvandet på det mindre økonomiske råderum på 67 millioner kroner universitetet har i 2019 i forhold til budget 2018. Der er indgivet i alt 107 påtænkte afskedigelser, som svarer til tre procent af AAU’s godt 3.500 medarbejdere.

- Det er en ulykkelig situation for den enkelte medarbejder, men det er nødvendigt for at fremtidssikre universitetet i en tid, hvor vi har faldende indtægter og mødes med fortsatte sparekrav fra politisk side, siger rektor Per Michael Johansen.

Indsatser skal fokuseres

Afskedigelserne er minimeret med en række afværgeforanstaltninger som blandt andet frivillige fratrædelser og seniorordninger. 26 har indgået frivillige fratrædelser og syv har indgået seniorordninger.

- Det vil altid kunne mærkes, når man tager afsked med medarbejdere. Derfor er vi også nødt til at fokusere vores indsatser på uddannelse og forskning, så vi sikrer et fortsat højt niveau af forskningsbaserede uddannelser og forskning generelt. Hvis vi brugte en grønthøstermetode og fordelte besparelserne jævnt overalt, ville vi ende med en lurvet udgave af et universitet, og det vil vi ikke, siger rektor Per Michael Johansen.

Sådan er fordelingen af de påtænkte afskedigelser, frivillige fratrædelsesordninger og seniorordninger:

Ekstern finansiering skal øges

Der er enighed i direktionen om, at universitetet er nødt til at prioritere for at sikre, at kvaliteten i eksisterende og nye områder bevares.

- Jeg er bekymret for, at sparekravene fra politisk side til universiteterne fortsætter, medmindre der sker noget overraskende efter et folketingsvalg. Derfor er det vigtigt, at vi skaber mest muligt incitament til at hente eksterne midler hjem fra offentlige og private fonde til fakulteternes forskning, da det er den eneste mulighed for at øge universitetets indtægter, siger rektor Per Michael Johansen.  

Kritik fra tillidsrepræsentanter

Besparelserne har – ud over afskedigelser – betydet lukning af syv uddannelser i København, som blev meldt ud i november 2018. Processen har været kritiseret af flere tillidsrepræsentanter, blandt andet i forhold til manglende inddragelse af medarbejderne i processen og for lidt og for sen information om universitetets økonomiske situation.

- Jeg har hørt og modtaget kritikken fra tillidsrepræsentanterne. Fredag mødes vi for at aftale, hvordan vi fremadrettet griber samarbejdet an, siger rektor Per Michael Johansen.

Tilbud til afskedigede og ikke-afskedigede medarbejdere

Afskedigede medarbejdere bliver tilbudt at deltage i fakultetsopdelte orienteringsmøder om den videre proces. Den enkelte medarbejder bliver desuden tilbudt et individuelt outplacement-program. Programmet indebærer blandt andet en række møder til afskedigede medarbejdere. Formålet er at hjælpe de afskedigede bedst muligt videre.

Institutter og fakulteter bliver desuden tilbudt fællesmøder for ikke-afskedigede medarbejdere. På mødet gives ikke-afskedigede medarbejdere en forståelse for, hvad der sker med de afskedigede medarbejdere i outplacement-programmet, og der bliver belyst nogle af de problemstillinger, der kan opstå i kølvandet på en opsigelsesproces for den del af organisationen, der ikke er ramt – blandt andet med et indblik i, hvordan man individuelt og kollegialt kan håndtere den kommende periode.

Rektor opfordrer alle til at kontakte deres institutleder, hvis de har spørgsmål.

Nyheder fra AAU