Omplacering af beboere vil næppe forbedre de udsatte boligområder

Omplacering af beboere vil næppe forbedre de udsatte boligområder

Udenlandske erfaringer viser ingen klare tegn på, at omplacering af beboere kan løse problemerne i de udsatte boligområder.

Regeringen lancerede i 2018 indsatsen ”Ét Danmark uden parallelsamfund – Ingen ghettoer i 2030”. Indsatsen foreslår en række tiltag, som skal opløse koncentrationen af kriminalitet, sociale problemer og beboere med anden etnisk baggrund end dansk i udsatte boligområder.

Midlerne hertil er bl.a. nedrivninger, bortsalg af almene familieboliger og ufrivillige flytninger af beboere.

I Danmark har vi begrænset erfaring med så radikale omdannelser af store boligområder. Derfor har BL – Danmarks Almene Boliger, bedt SBi om at undersøge erfaringerne fra andre europæiske lande.

De udenlandske erfaringer viser på nuværende tidspunkt ingen klare tegn på, at omplacering af beboere løser problemerne i de udsatte boligområder. Der er en tendens til, at udsatte borgere, der fraflytter et boligområde, på ny koncentreres i boligområder, som ligner det, de kommer fra. Ønsket om at skabe mere interaktion mellem socialt og kulturelt forskellig beboere ser heller ikke ud til at være indfriet.

De udenlandske erfaringer kan ikke direkte overføres på danske forhold. Rapporten peger derfor på behovet for mere viden om konsekvenserne af omdannelse af udsatte boligområder i Danmark.

Læs mere i SBi-rapport 2018:10 Ufrivillig fraflytning fra udsatte boligområder

Foto: Claus Bech-Danielsen

Nyheder fra AAU