ØKONOMER STYRKER GYMNASIEELEVERS MATEMATISKE FÆRDIGHEDER

ØKONOMER STYRKER GYMNASIEELEVERS MATEMATISKE FÆRDIGHEDER

AAU’s økonomiuddannelse og Mariagerfjord Gymnasium har indgået et samarbejde, som skal lette elevernes overgang til videregående samfundsvidenskabelige uddannelser.

Mange unge finder overgangen fra ungdomsuddannelse til videregående uddannelse vanskelig, særligt på det matematiske felt. Lektor på Aalborg Universitets økonomiuddannelse Mogens Ove Madsen mener, at gymnasieelever i stigende grad vil blive udfordret af den seneste gymnasiereforms opprioritering af matematik. Samtidig efterspørger erhvervslivet kandidater med solide matematiske færdigheder. Derfor er denne type samarbejde en nødvendighed, forklarer lektoren.

- Matematik har den højeste dumpeprocent i gymnasieskolen, og på de videregående samfundsvidenskabelige studieretninger, særligt økonomi, er matematisk forståelse afgørende. Med dette projekt ønsker vi vise, hvordan matematik bruges i økonomi, og gøre overgangen til universitetet lettere for gymnasieeleverne, fortæller Mogens Ove Madsen.

BESØG PÅ UNIVERSITETET

I løbet af de kommende to år vil gymnasieelever fra Mariagerfjord Gymnasium besøge økonomiuddannelsen på AAU. Første besøg er den 16. november, hvor eleverne vil deltage i forelæsninger med adjunkt i samfundsøkonomi Mikael Randrup Byrialsen.

Forelæsningerne er udviklet af universitetslektorer og matematikundervisere i gymnasieskolen og skal udfordre elevernes matematiske færdigheder. De ligger inden for rammerne af Matematik A-niveau i gymnasieskolen.

POLITISK BEVÅGENHED

Politikerne har fokus på de matematiske udfordringer i uddannelsessystemet, og Region Nordjylland bevilget 571.200 kr. til projektet. Mogens Ove Madsen hilser håndsrækningen velkommen.

- Det er glædeligt, at man fra politisk hold insisterer på, at gymnasieeleverne skal have positive oplevelser med et fag, som er forudsætningen for at lykkes på en samfundsvidenskabelig uddannelse som fx økonomi. Hvis den økonomiske vækst og jobskabelsen fortsat skal øges i Region Nordjylland i fremtiden, kræver det netop fokus på fødekæden til de videregående uddannelser.

GODT EKSEMPEL FOR ANDRE GYMNASIESKOLER

Målet er et fast samarbejde mellem AAU’s økonomiuddannelse og underviserne i samfundsfag og matematik på Mariagerfjord Gymnasium. På sigt skal forelæsningerne på universitetet fungere som et godt, praksisnært eksempel for andre skoler i gymnasiesektoren.

YDERLIGERE INFORMATION

Lektor Mogens Ove Madsen
Institut for Økonomi og Ledelse, Aalborg Universitet
Tlf.: 9940 8177
E-mail: mom@business.aau.dk

Nyheder fra AAU