NYT LABORATORIUM GIVER VIRKSOMHEDER EN KREATIV INDSPRØJTNING

NYT LABORATORIUM GIVER VIRKSOMHEDER EN KREATIV INDSPRØJTNING

AAU og DTU Space åbner Laboratoriet for Radikal Innovation, hvor virksomheder kan lære at blive mere kreative og samarbejde på tværs af faggrænser.

Forskere på Aalborg Universitet (AAU) samarbejder med kolleger på Danmarks største rumforskningsinstitut DTU Space om nye tilgange til kreativitet og innovation. Samarbejdet fører nu til oprettelsen af det nye forskningslaboratorium, hvor pilotprojektet bliver at opbygge innovative kompetencer hos virksomheder, brancheorganisationer og institutioner i den maritime sektor.


ØNSKE OM NY VIDEN

DTU Space har registreret et ønske inden for den maritime sektor om at hente viden fra andre brancher for at udvikle mere innovative løsninger. Lektor på Aalborg Universitet Søren Hansen forsker netop i, hvordan man skaber en innovativ organisation ved at inddrage viden fra andre brancher og opbygge kreative kompetencer hos de ansatte. Denne forskning er omdrejningspunktet i det nye laboratorium.

- Kreativitet er motoren i innovation og gør det lettere at samarbejde internt i en virksomhed og med andre virksomheder. Laboratoriet skal anvendes til at udvikle metoder og modeller til opbygning af kreative kompetencer hos medarbejde og ledere, forklarer AAU-forskeren.


INNOVATIONSREFUGIUM

Søren Hansen har samarbejdet med private og offentlige virksomheder gennem flere år og kender effekten af kreativitetstræning på en arbejdsplads. Et af de første skridt i laboratoriet er at udvikle et såkaldt innovationsrefugium, hvor kreative ideer kan opstå til gavn for den maritime sektor. På sigt er refugiet tænkt som et tilbud til virksomheder og organisationer generelt.  

- Innovationsrefugiet er et sted, hvor virksomheder og organisationer med innovative ideer kan søge hjælp og inspiration til at turde træde ind i det ukendte; et sted, hvor innovationer vokser sig flyvedygtige gennem det kreative møde med viden fra andre brancher, fortæller Søren Hansen.


EN WIN-WIN-SITUATION

Hos DTU Space er forventningerne til samarbejdet med Aalborg Universitet store. Seniorrådgiver Sune Nordentoft Lauritsen ser laboratoriet som en spændende mulighed for at integrere Søren Hansen og hans kollegers forskning og praksis i DTU’s arbejde med forskningsbaseret innovation og iværksætteri. I hans optik rummer samarbejdet fordele for alle parter.

- Visionen er, at laboratoriet vil yde et unikt bidrag til radikal nytænkning, udvikling og innovation i vidensbaserede virksomheder og samtidig give et forskningsmæssigt afkast, forklarer Sune Nordentoft Lauritsen.


FAKTA

Laboratoriet for Radikal Innovation kommer i første omgang til at ligge på AAU’s campus i København.

DTU Space er en del af Danmarks Tekniske Universitet (DTU). DTU Space søger finansiering af pilotprojektet hos Orients Fond og Den Danske Maritime Fond.

Lektor Søren Hansen udgør sammen med lektor Christian Byrge og proceskonsulent Jonna Langeland Christensen Forskningsindsatsen for Uhæmmet Videns Anvendelse (UVA) på Institut for Økonomi og Ledelse på Aalborg Universitet. Gruppen står bl.a. bag Creative Genius-uddannelsen.


KONTAKT

Lektor Søren Hansen
Institut for Økonomi og Ledelse, Aalborg Universitet
Mobil: 2045 8394
E-mail: sh@business.aau.dk

Nyheder fra AAU