Nyt dansk forskningscenter skal komme plastikproblemet til livs

Nyt dansk forskningscenter skal komme plastikproblemet til livs

Et nyt dansk forskningscenter skal udvikle løsninger på plastikforureningen i havet. Med base på AAU og finansiering fra Velux Fonden samler centret danske universiteter og fagområder for at tackle et af verdens største miljøproblemer i fællesskab.

Plastik i verdenshavene er et stigende problem for både naturens og menneskers sundhed. Derfor går et hold forskere fra flere danske forskningsinstitutioner nu sammen om at udvikle viden og løsninger på plastikforureningen. Samarbejdet har base på Aalborg Universitet (AAU).

Forskningscentret, MarinePlastic, er finansieret af Velux Fonden med 20 millioner kroner, og foruden AAU deltager også Danmarks Tekniske Universitet (DTU), Roskilde Universitet (RUC), Aarhus Universitet (AU) og Nationalmuseet. De forskellige parter har ansvar for hvert sit forskningsområde, og samarbejdet koordineres af professor Jes Vollertsen fra AAU, der leder forskningscentret.

- Plastforurening er et alvorligt problem, der kræver handling hurtigst muligt. Derfor er det afgørende, at vi nu forener indsatsen på tværs af fagområder og institutioner, så vi kan samle vores viden, øge vores forståelse og foreslå løsninger i fællesskab, siger centerleder Jes Vollertsen fra Institut for Byggeri og Anlæg på AAU.

Plastikforurening skal løses i fællesskab

MarinePlastic skal arbejde med plastikforurening fra flere vinkler. Blandt andet skal forskerne indsamle viden om plastikforureningens typer, årsager, omfang, spredning, nedbrydning og miljømæssige konsekvenser. Det spænder over alt fra efterladte fiskenet og affald til mikroplastik og nanoplastik i havmiljøet.

- Der er brug for ny viden, ny teknologi og ny politik, hvis vi skal komme plastikproblemet til livs, før det bliver til en miljømæssig katastrofe. Til det har vi brug for en bedre forståelse af problemet. Derfor er det ultimative mål at bringe vores viden i spil til gavn for verden ved at foreslå teknologiske og politiske løsninger, siger centerleder Jes Vollertsen fra AAU.

Selv om MarinePlastic grundlæggende er et forskningscenter, der skal publicere videnskabelige artikler, så har projektet også et erklæret mål om at udvikle konkrete løsningsforslag og gavnlige tiltag i samarbejde med beslutningstagere.

Partnerne arbejder sammen om at nå et fælles mål

Mens AAU står i spidsen for forskningscentret og koordinerer samarbejdet, bidrager de forskellige universiteter og forskergrupper med forskellig ekspertise for i fælleskab at forstå og finde løsninger på det komplekse plastikproblem:

- Danmarks Tekniske Universitet (DTU) undersøger i samarbejde med RUC effekten af lovgivning og samfundsmæssige tiltag, der kan reducere plastikforurening, og skaber ny viden om mikroplastiks skadelige effekter på miljøet.

- Aalborg Universitet (AAU) udvikler analysemetoder, som alle i projektet skal bruge til at beskrive plastikforurening. Derudover skal AAU sammen med AU udvikle nye metoder til at opdage og måle mikroplastik og nanoplastik i havet, som man ikke kan se med de eksisterende metoder.

- Aarhus Universitet (AU) står i spidsen for arbejdet med at undersøge kilder til plastikforurening, og hvordan forureningen spredes i havet.

- Nationalmuseet (NatMus) går i dybden med, hvordan plastik i havet bliver nedbrudt over tid fra f.eks. plastikpose til mikroplastik, og hvor partiklerne i sidste ende havner.

- Roskilde Universitet (RUC) kortlægger sammen med DTU, hvilken effekt plastikforureningen har på miljøet og på fødekæderne blandt havets dyr og planter og bidrager til at forstå de samfundsmæssige konsekvenser.

Som leder af MarinePlastic skal Jes Vollertsen på AAU sørge for vidensdeling og samarbejde mellem de mange deltagere i samarbejdet. Også Velux Fonden, som har finansieret MarinePlastic, er begejstrede for, at stærke kræfter på området nu skal samarbejde om den komplekse problemstilling.

- Hvis vi skal komme plastikforurening til livs, er der brug for en koordineret indsats, der kan udnytte den samlede ekspertise bedst muligt. Derfor er vi stolte af at støtte det nye forskningscenter, som samler dygtige forskere om at udvikle ny viden og nye løsninger i fællesskab, siger Ane Hendriksen, direktør i Velux Fonden.

 

Fakta om MarinePlastic:

- MarinePlastic – the Danish Centre for Research in Marine Plastic Pollution – er et samarbejde mellem AAU, DTU, AU, Nationalmuseet og RUC og har hovedkvarter på AAU i Aalborg.

- MarinePlastic åbner officielt den 1. februar 2019 og skal frem til 31. januar 2023 arbejde intensivt med at indsamle viden og foreslå løsninger på plastikforurening i havet.

- MarinePlastic har et samlet budget på 26 millioner kroner, hvoraf de 20 millioner kroner er finansieret af Velux Fonden, mens resten er betalt af deltagerne i projektet.

Kontakt:

Jes Vollertsen, centerleder for MarinePlastic og professor ved AAU, jv@civil.aau.dk, mobil: 28 95 91 95

Kristian Syberg, lektor på RUC, ksyberg@ruc.dk, 46 74 37 76

Torkel Gissel Nielsen,  Dr. Scient. og professor ved DTU Aqua, tgin@aqua.dtu.dk, 25 58 06 57. Ansvarlig for fødekædeeffekter af mikroplastik.

Steffen Foss Hansen, Dr. Techn. og lektor ved DTU Miljø, sfha@env.dtu.dk, 29 72 32 38. Ansvarlig for forskning i samfundsmæssig regulering af mikroplastik.

Jakob Strand, seniorforsker på Aarhus Universitet, jak@bios.au.dk, 87158654

Mikkel P. Tamsdorf, sektionsleder på Aarhus Universitet, mpt@bios.au.dk, 41915666

Mikkel Klougart, programchef i Velux Fonden, mk@veluxfoundations.dk, 23 28 36 74

Tine Bonde Christensen, kommunikationsmedarbejder, Nationalmuseet, 41206144, tbc@natmus.dk

Hiva Ahmadi, pressekontakt på AAU, hiah@adm.aau.dk, 22 20 68 69

Nyheder fra AAU