AAU logo
Ny studenterklub udforsker fremtidens selvkørende biler

Ny studenterklub udforsker fremtidens selvkørende biler

Et ønske om et fagligt netværk og en fælles interesse for IT, elektronik og kommunikationssystemer har skabt rammerne for en ny studenterklub på Aalborg Universitet. Klubben hedder Netlab, og her mødes en lille gruppe studerende én aften om ugen for blandt andet at udforske selvkørende bilers fremtidige potentiale. Målet er at skabe et fagligt netværk på tværs af uddannelser og semestre, men håbet er bestemt også at generere ideer, der kan bidrage aktivt til den videre forskning på området.

En lille modelby med selvkørende lego-biler er omdrejningspunktet for klubben, som lige nu tæller fire medlemmer, der alle er syvendesemestersstuderende på kandidatuddannelsen ”Netværk og distribuerede systemer”. Det er deres stærke fælles interesse for Smart City og selvkørende biler, der har fået dem til at skabe det faglige forum, hvor der er plads til at udforske området udover, hvad deres uddannelse skaber rammerne for. Og håbet er, at mange flere medlemmer vil følge trop.

- Det er vigtigt, at vi har det sjovt, og at det er interessen, der driver værket. Vores håb er, at der sidder nogle flere studerende på tværs af semestre og på tværs af uddannelser, der har lyst til at være med, siger Rasmus Mogensen, der er en af klubbens medlemmer. 

Afprøver teori i modelby med LEGO-biler

Fordi emnet ”selvkørende biler” er så brandvarmt lige nu, er der allerede mange, der forsker i noget af det samme som studenterklubben. Heriblandt er en række store bilproducenter. Men den helt store forskel er, at de i klubben har mulighed for at afprøve teorierne i praksis, uden at det har for store økonomiske omkostninger eller katastrofale konsekvenser, hvis der er en fejl i software eller hardware.

- Mange forsker i det samme i teorien, men der er ikke andre, der har det fysiske eksperiment med, som vi har her. Så vidt jeg ved, er vi de første til at have en fysisk test bed. Det giver os mulighed for ret hurtigt at afprøve ny teori i praksis og dermed få bedre indsigt i nogle af de udfordringer, der opstår, og som man ikke nødvendigvis kan se på papiret, siger Rasmus Mogensen

For de studerende giver klubben også mulighed for at afprøve noget af den teori, de lærer på studiet.

- Det er sjovt, når man har siddet til en forelæsning og hørt om et eller andet komplekst matematik, som vi så kan gå tilbage og bruge her, siger Martin Eriksen.

Tager teknologien til næste niveau

Udover den store interesse for selvkørende biler, så ser klubbens medlemmer det som en mulighed for at udforske mulighederne i fremtidens Smart City, og hvordan forskellige teknologier kan bruges i forskellige scenarier som for eksempel smartere afvikling af trafikken gennem et lyskryds.

I dag stopper en traditionel selvkørende bil ved lyskryds, og den kigger sig omkring og tjekker, om der kommer nogen – og så skal den træffe en beslutning på baggrund af det. Vi forsøger at lægge et ekstra lag på ved at sætte kommunikation mellem bilerne. Hvis én bil fx får information om, at en anden bil er tilpas langt væk, så behøver den ikke at stoppe op for at se sig for. Med kommunikationen mellem bilerne vil man på sigt kunne undgå en masse trafikpropper, fordi man kan få alle biler i en kø til at bremse og starte på samme tid, siger Martin Eriksen.

Projektforslag skal generere flere klubmedlemmer

De fire studerende ser store perspektiver i selvkørende biler i fremtiden, og det er de perspektiver, der giver dem motivationen til at udforske emnet. Klubbens medlemmer håber derfor også, at flere studerende vil være med i fremtiden, og de har da også tiltag på tegnebrættet, der skal udbrede klubbens eksistens.

- Vi regner med at skrive nogle projektforslag til nogle semesterprojekter på en række uddannelser, hvor vi håber, at nogle studerende vil byde ind på dem. Derudover har vi fået et AAU-domæne, og vi arbejder på at få en hjemmesiden op at køre, så interesserede kan holde sig opdateret her, siger Rasmus Mogensen.

Gruppens fire medlemmer fra venstre: Martin Eriksen, Henrik Rasmussen, Kasper Mortensen og forrest Rasmus Mogensen. Længst til højre er ph.d.-studerende Thomas Jacobsen, der fungerer som gruppens vejleder.
 

kontakt

  • Studerende Rasmus Mogensen på 2062 7005
  • Studerende Martin Eriksen på 3190 2218
  • Ph.d. studerende Thomas Jacobsen på 6171 4662
  • Kommunikationsmedarbejder Sanne Holm Nielsen på 9940 3517

Nyheder fra AAU