Myndighederne skal blive klogere på førerløs teknologi

Myndighederne skal blive klogere på førerløs teknologi

Hvilken indflydelse kan automatiseret transport have på vores mobilitet og på livet i byer og regioner? Det spørgsmål skal Aalborg Universitet (AAU) finde svar på i samarbejde med Aalborg Kommune og en række europæiske partnere

Førerløse busser og selvkørende biler. Den teknologiske udvikling med automatiseret og forbundet transport kører på fuldt blus. AAU er derfor indgået i et samarbejde med Aalborg Kommune og en række europæiske partnere, som skal give lokale og regionale myndigheder mere viden om den indflydelse, som automatiseret transport kan have på vejtransportsystemet og på livet i byer og regioner. Projektet går under navnet ART.Forum (Automated Road Transport for the North Sea Region).
 

Mødet mellem teknologi, by og mennesker

Aalborg Kommune og Center for Mobilitet og Urbane Studier (C-MUS) på AAU har allerede et etableret partnerskab, hvis erfaringer kan drages ind i det nye samarbejde. Det drejer sig om Danmarks første forsøg med førerløse busser på en 2,1 km lang strækning på Astrupstien i Aalborg Øst – et projekt, som har til formål at højne den interne mobilitet i Aalborg Øst samt at gøre en gruppe knap så mobile borgere mere mobile. C-MUS skal evaluere forsøget med fokus på mødet mellem teknologi, by og mennesker.

– Interessen for muligheder og udfordringer ved førerløs teknologi er meget stor. Med projektet belyser vi, hvordan teknologien bliver en del af den eksisterende by, og hvordan den kommer til at indgå i borgernes hverdagsliv. I Aalborg Øst skal de førerløse busser indlejres i en eksisterende infrastruktur med stærk lokal identitet og varieret anvendelse. Vi ser frem til, at viden fra den kontekst kan blive løftet ind i det europæiske samarbejde i Art.Forum, fortæller adjunkt Ditte Bendix Lanng fra Aalborg Universitet.
 

Viden fra Aalborg bringes i spil

Deltagelsen i ART.Forum giver således mulighed for at tage resultater fra forsøget med førerløse busser i Aalborg Øst og i højere grad dele dem med andre aktører. Derved kan erfaringerne bringes i spil i strategiske og politiske diskussioner:

– Da vi er langt fremme i vores projekt med selvkørende transport, får vi rigtig mange henvendelser fra kommuner og andre danske og skandinaviske aktører, der selv går med overvejelser om sådanne projekter. ART.Forum er en platform, som giver mulighed for erfaringsudveksling. Herudover vil vi i Aalborg Kommune gerne begynde mere alvorligt at diskutere, hvad denne teknologi har af betydning for vores mobilitet og indretning af byer – dette giver projektet også mulighed for”, siger Hans Henrik Henriksen, rådmand for By- og Landskabsforvaltningen i Aalborg Kommune.

Nogle af de aktiviteter, der forventes at blive udført som en del af samarbejdet i Art.Forum, er faglige og forskningsrelaterede partnermøder og seminarer, hvor erfaringer og resultater fra projektet deles. Desuden planlægger deltagerne en række politiske workshops, hvor fremtidig politik drøftes på basis af testresultaterne, et samarbejde om scenarie-udvikling for livet med førerløs teknologi i fremtidens byer med deltagelse af forskere og praktikere og endelig sammenlignende analyser af de deltagende byers pilotprojekter med førerløs teknologi.


Fakta

 • Automated Road Transport for the North Sea Region (ART.Forum) er støttet med over 30 mio. kr. af EU Interreg
 • EU Interreg (Interreg North Sea Region European Regional Development Fund) Læs mere her


Partnere:

 • Freie Hansestadt Bremen (public, kommune)
 • Stadt Mechelen (public, kommune)
 • Bergen Kommune
 • Provicie Groningen (public, regional)
 • Verkehrsgesellshaft Bremerhaven (public)
 • Autodelen.net (privat)
 • Taxistop vzw (privat)
 • Mobile Zeiten (privat)
 • Aalborg Kommune (public)
 • West Yorkshire Combined Authority (public)
 • Robert Gordon University, Aberdeen (public, universitet)
 • University of Leeds (public, universitet)
 • Deutsches Zenttrum für Luft- und Raumfahrt e.V. – Institut für Verkehrssystemtechnik, Berlin (public, universitet)

 

Kontakt

Adjunkt Ditte Bendix Lanng Center for Mobilitet og Urbane Studier, Aalborg Universitet, dbla@create.aau.dk, tlf. 9940 3646
Nelly Sander, pressekontakt AAU, nsa@adm.aau.dk, tlf. 99 40 20 18
Mette Skamris, Afdelingsleder Trafikplanlægning & ITS, Aalborg Kommune, mette.skamris@aalborg.dk, tlf. 9931 2350

Nyheder fra AAU