AAU logo
Færre engelsksprogede søger ind på AAU efter tiltag

Færre engelsksprogede søger ind på AAU efter tiltag

Årets kvote-2 ansøgninger viser, at AAU er godt på vej til at opfylde regeringens krav om at sænke antallet af engelsksprogede studerende. Sprogskifte fra engelsk til dansk og lukning af uddannelser betyder, at 71 % færre engelsksprogede studerende har søgt ind på AAU.

Af Hiva Ahmadi

De tiltag, som Aalborg Universitet (AAU) har sat i værk for at opfylde regeringens mål om at reducere antallet af engelsksprogede studerende, ser ud til at virke efter hensigten. Det konstaterer universitetet, efter at årets kvote 2-ansøgninger er i hus. Optællingen viser et drastisk fald i antallet af engelsksprogede ansøgninger fra 1.586 sidste år til 466 i år.

Regeringen har pålagt AAU at nedsætte antallet af internationale studerende med 290 i 2019. For at imødekomme kravet har AAU skiftet sprog fra engelsk til dansk på fem uddannelser, så alle bacheloruddannelser på nær én nu er på dansk. Samtidig har universitetet sat en uddannelse i bero og lukket tre uddannelser, hvor andelen af udenlandske studerende var høj.

- Nedgangen i engelsksprogede ansøgere viser, at vores tiltag virker efter hensigten. Vi fik jo en bunden opgave af regeringen, som vi ærgrede os over. Men vi har taget opgaven på os, og nu ser det ud til, at vi er ved at få den løst, siger Inger Askehave, prorektor på AAU.

Ansøgere med udenlandsk adgangsgrundlag skal søge ind via kvote 2, så det store fald er en klar indikator for, at AAU’s tiltag har fået færre udenlandske studerende til at søge ind på AAU. Det er dog endnu usikkert, hvor mange engelsksprogede studerende, der faktisk bliver optaget, da det afhænger af det samlede ansøgerfelt, som først bliver kendt efter kvote 1-ansøgningerne i juli.

Ansøgertal følger tendensen på landsplan

Nedgangen i antallet af engelsksprogede ansøgere betyder, at det samlede antal også falder. Nedgangen skal findes på de uddannelser, der er lukket eller har skiftet sprog fra engelsk til dansk. Ser man bort fra disse uddannelser, oplever AAU et fald i kvote 2-ansøgere på 3,1 %, hvilket er det samme som faldet på landsplan.

I alt har AAU i år modtaget 7.208 kvote 2-ansøgninger mod 9.013 sidste år. Det er en samlet nedgang på 20 %, som primært kan tilskrives faldet i engelsksprogede ansøgere.  Sidste år søgte 872 ind på de uddannelser, som nu er lukket eller sat i bero. I år har 676 færre end sidste år søgt ind på de uddannelser, der har skiftet sprog fra engelsk til dansk.

Et sprogskifte er ikke ensbetydende med, at al undervisning på uddannelsen skal foregå på dansk, men det betyder blandt andet, at dansk på A-niveau bliver et krav for optagelse.

Mens der samlet set er et fald i ansøgninger, er der også områder, hvor antallet stiger. Samtidig stiger andelen af 1. prioritetsansøgninger en smule fra 30,1 % til 30,4 %. Bacheloruddannelsen i medicin oplever f.eks. en stigning i antallet af kvote 2-ansøgninger på 9 %. En stigning der sker samtidig med, at AAU i år har øget antallet af studiepladser fra 150 til 179.

Nyheder fra AAU