Erhvervserfaring i studietiden fordobler jobchancen efter eksamen

Erhvervserfaring i studietiden fordobler jobchancen efter eksamen

Studierne gør det ikke altid alene. Særligt på uddannelser med høj risiko for ledighed er erfaring fra en arbejdsplads afgørende for et hurtigt job efter studiet. Det er budskabet fra Aalborg Universitet og Aalborg Kommune, der sammen har kigget på en række humanistiske uddannelser med risiko for ledighed efter studiet.

For nogle AAU-kandidater tager det længere tid at få et fast arbejde efter endt studie end for andre. Det gælder fx for dimittender på anvendt filosofi eller turisme, og her viser en ny undersøgelse, som Aalborg Kommune og Aalborg Universitet står bag, at erfaringen fra en arbejdsplads er helt afgørende for at undgå lang tid på dagpenge. 10 måneder efter studiet er 2 ud 3 med erhvervserfaring i ansættelse. For dem, der ikke har erhvervserfaring, er det kun 1 ud af 3. 

Faktisk kan næsten hver 3. med erhvervserfaring gå direkte i job efter endt studie, mens det for dem, der ikke har erhvervserfaring, kun er 1 ud af 10 svarende til 11 pct. Undersøgelsen viser også, at næsten 4 ud af 5 ansættes i den private sektor.  

- Den gode nyhed er, at kan du bevise, at du kan noget på en arbejdsplads, så vil det private erhvervsliv gerne ansætte dig bagefter. Det her viser, at vi bare skal have flere unge i gang med studiejob eller gode praktikker, fortæller rådmand for Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen Mai-Britt Iversen.

Alle dimittender klædes på til at søge job

Undersøgelsen viser også, at 98 pct. af dimittenderne er selvforsørgende efter tre år. Men for mange uden erhvervserfaring kan det nemt blive efter et længere forudgående ledighedsforløb. Derfor samarbejder Jobcenter Aalborg og Aalborg Universitets Karrierecenter om at komme ud på de uddannelser, hvor der er særlig stor risiko for ledighed, for at give konkret vejledning om jobsøgning og jobmuligheder.

- Hovedparten af vores studerende har mulighed for at komme i praktik og/eller lave projektsamarbejde med virksomhederne, og halvdelen af alle specialer på AAU laves i samarbejde med en virksomhed, så mange af dimittenderne har allerede en tæt kontakt med erhvervslivet. Men med dette initiativ sørger vi for, at alle dimittender på en række uddannelser klædes på til at søge job, siger prodekan for uddannelse på det Humanistiske Fakultet Hanne Dauer Keller.

Kontakt for yderligere information:

Prodekan for uddannelse på Aalborg Universitet Hanne Dauer Keller tlf.: 9940 3339, mobil: 2910 3399, hum-prodekan-udd@aau.dk
Rådmand Mai-Britt Iversen, Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen, tlf: 9931 2500, mbi-byraad@aalborg.dk

Fakta:

- Bag undersøgelsen står Det Humanistiske Fakultet ved Aalborg Universitet og Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen, Aalborg Kommune
- I alt indgår 1.386 kandidatdimittender, der i perioden 2013-2017 afsluttede deres uddannelse og i perioden 2012-2018 var bosat i Aalborg Kommune
- 30 pct. af dimittenderne med erhvervserfaring kommer direkte i job efter endt uddannelse, mens det kun gælder for 11 pct. af dem uden erfaring
- 67 pct. af dimittenderne med erhvervserfaring er i job 10 måneder efter endt uddannelse, mens det kun gælder for 37 pct. af dem uden erfaring
- Efter tre år er 98 pct. af alle dimittender selvforsørgende
- Størstedelen (78 pct.) ansættes i den private sektor, mens 22 pct. bliver ansat i det offentlige
- Undersøgelsen omfatter dimittender fra følgende uddannelser:
Anvendt filosofi
Informationsvidenskab
Interaktive digitale medier
Kommunikation
Kultur, kommunikation og globalisering
Læring og forandringsprocesser
Turisme
Fem af disse uddannelser optræder på listen over de 28 mest ledighedstruede uddannelser.

 

 

Nyheder fra AAU