Er omsorg muligt i socialt arbejde?

Er omsorg muligt i socialt arbejde?

Lektor Maria Appel Nissen fra Aalborg Universitet har fået 2.6 mio. kr. til et forsknings-projekt om effektivitetskravenes betydning for omsorg i tilbud til udsatte familier.


Sociale indsatser overfor udsatte børn og deres familier har i de seneste år været genstand for et stigende fokus på omkostningseffektivitet og resultatbaseret styring. Denne udvikling afspejler internationale tendenser, men nationalt og internationalt findes der kun sparsom viden om, hvad det betyder for mulighederne for omsorg i socialt arbejde.

Derfor har lektor Maria Appel Nissen fra Institut for Sociologi og Socialt Arbejde, Aalborg Universitet, søgt og fået en bevilling på små 2.6 mio. kr. fra Danmarks Frie Forskningsfond til at afdække, om og i så fald hvordan økonomiske styringsmodeller har indflydelse på omsorg i sociale indsatser målrettet udsatte børn og familier.
 

Et kontroversielt spørgsmål

- Bredt forstået henviser omsorg til mulighederne for at opretholde et vist niveau af velfærd og kvalitet i sociale relationer. I en mere snæver forstand handler det om mulighederne for at være opmærksom på udsatte menneskers særlige behov - og at kunne hjælpe. Spørgsmålet er imidlertid, om omsorg er muligt i socialt arbejde. Med forskningsprojektet ønsker vi at frembringe viden om, hvilke former for omsorg, der udøves i socialt arbejde med udsatte børn og familier, hvor der i dag er øget fokus på omkostningseffektivitet og resultater. Det vil vi dels gøre ved at udforske tre ”klassiske” former for social arbejde med udsatte børn og familier: socialrådgivning som ”case work”, rådgivning og støtte i hjemmet og familiebehandling. Og dels ved at udvikle en praktisk teori om omsorg. Målet er at besvare det kontroversielle spørgsmål: Er omsorg muligt i socialt arbejde? Viden om omsorgens former, betingelser og muligheder i praksis kan være med til at kvalificere styringen og udførelsen af arbejdet med socialt udsatte, fortæller lektor Maria Appel Nissen.

Forskningsprojektet ” Does social work care? - exploring relational, emotional and embodied practices in social services for vulnerable children and their families” gennemføres i perioden 2018 til 2021.
 

Kontakt

Lektor Maria Appel Nissen, Institut for Sociologi og Socialt Arbejde, Aalborg Universitet,
Tlf. 9940 7292 | Email: mann@socsci.aau.dk

Nyheder fra AAU