Dekanatet på det kommende SSH-fakultet er udnævnt

Dekanatet på det kommende SSH-fakultet er udnævnt

Stærke humanistiske og samfundsvidenskabelige forsknings- og uddannelsesmiljøer og en attraktiv samarbejdspartner er ledelsens ønske for Faculty of Social Sciences and Humanities.

Ledelsen på Faculty of Social Sciences and Humanities (SSH), som åbner 1. januar 2022, er på plads. Dekan bliver Rasmus Antoft, som pt. er ansat som dekan ved Det Samfundsvidenskabelige Fakultet. Prodekan for EVU og Vidensamarbejde bliver Anette Therkelsen, som pt. er ansat som prodekan for forskning ved Det Humanistiske Fakultet. Ny prodekan for uddannelse bliver Malene Gram, og ny prodekan for forskning bliver Søren Kristiansen, som begge er ansat i tilsvarende stillinger ved Det Samfundsvidenskabelige Fakultet i dag.

- Kendetegnende for Anette, Malene og Søren er, at de alle er stærke både ledelsesmæssigt og forskningsfagligt. Samtidig har det vægtet tungt, at de har brede netværk og nyder stor respekt på HUM og SAMF og i den øvrige organisation. Derfor er jeg overbevist om, at de er de rette personer til at stå i spidsen for opbygningen og udviklingen af nye og eksisterende uddannelses- og forskningsområder på det kommende SSH. Det samme gælder etableringen af strategiske samarbejder og alliancer, som kan være med til at understøtte, at SSH bliver et fakultet med stærke humanistiske og samfundsvidenskabelige forsknings- og uddannelsesmiljøer og en attraktiv samarbejdspartner både nationalt og internationalt, fortæller Rasmus Antoft.  
 

Fortsætte arbejdet med faglig udvikling

De kommende prodekaner på SSH fortæller følgende om deres baggrund og forventninger til det nye job.

Prodekan for EVU og Vidensamarbejde Anette Therkelsen: 

- Jeg har en baggrund som cand. mag. i engelsk og internationale studier fra for snart længe siden og en ph.d. i turisme, forbrug og markedskommunikation. Min forskning fokuserer på forskellige typer af forbrugerpraksis, identitetsdannelse og markedskommunikation inden for turisme og i forhold til steder i bred forstand, og har i udstrakt grad været baseret på samarbejde med offentlige og private organisationer. Igennem tiden har jeg haft en bred vifte af studieadministrative og ledelsesmæssige funktioner: studiekoordinator, studienævnsforperson, forskningsgruppeleder, viceinstitutleder og de sidste 4½ år prodekan for forskning og vidensamarbejde, inklusiv ph.d.-skoleleder på Det Humanistiske Fakultet.

Jeg glæder mig til at fortsætte arbejdet med faglig udvikling gennem eksternt samarbejde og være med til at understøtte den store værdi som HUM og SAMF forskere skaber for forskellige aktører i samfundet. Efter/videreuddannelse er en integreret del af vores eksterne samarbejdsportefølje, og jeg ser frem til at være med til at videreudvikle dette område i samarbejde med gode kræfter på institutterne. En forudsætning for at kunne gøre en forskel i forhold til det eksterne samarbejde på det kommende SSH fakultet er at oparbejde et godt kendskab til fagmiljøerne - særligt på SAMF, hvor min indsigt er mere begrænset. Dette er således en opgave, jeg vil kaste mig over som noget af det første.
 

Nye synergier på tværs af SSH

Prodekan for uddannelse Malene Gram:

- Jeg er cand. mag. i fransk og internationale studier og ph.d. i kulturanalyse. Jeg startede min karriere på Det Humanistiske Fakultet, hvor jeg underviste og vejledte først på franskuddannelserne og senere primært på kandidatuddannelsen Culture, Communication and Globalization i interkulturel kommunikation, PBL, kvalitativ metode, forbrugerkultur og markedskommunikation. Efter at have være studienævnsformand og skoleleder på det tværfakultære Institut for Kultur og Globale Studier blev jeg i 2015 prodekan for uddannelse ved Det Samfundsvidenskabelige Fakultet. Jeg forsker inden for forbrugerkultur og marketing. Jeg er særligt interesseret i forbrug som en del af relationer og har lavet empiriske studier på tværs af generationer i forskellige nationale og kulturelle kontekster f.eks. i undersøgelser af familiens supermarkedsindkøb og familieferien.

Jeg glæder mig til at arbejde videre med både HUM- og SAMF-uddannelserne på det nye SSH-fakultet. Jeg ser særligt frem til arbejdet med nye synergier på tværs af det nye fakultet, de digitale muligheder i HUM- og SAMF-uddannelserne og tværfakultære samarbejder på tværs af AAU f.eks. i megaprojekterne og i forhold til bæredygtighed. En vigtig opgave bliver at være med til at sikre kort vej til gode jobs for HUM- og SAMF-dimittender.
 

privilegium at arbejde sammen med dedikerede fagfolk

Prodekan for forskning Søren Kristiansen:

- Jeg er cand.mag. i samfundsfag og psykologi og ph.d. i sociologi. Efter nogle år med undervisning og forskning har jeg været institutleder ved det, der nu hedder Institut for Sociologi og Socialt Arbejde. I de senere år har jeg varetaget jobbet som prodekan ved Det Samfundsvidenskabelige Fakultet, først med ansvar for uddannelse og nu for forskning. I min egen forskning har jeg beskæftiget mig med forskellige mikro- og hverdagslivssociologiske temaer, forskningsetik, kvalitativ analysesoftware, ungdom, risikoperception mm. Min faglighed ligger i spændingsfeltet mellem psykologi og sociologi, og generelt er jeg optaget af at forstå mønstre i social adfærd og sociale netværk. Min tid som institutleder og prodekan har givet mig fornøjelsen af at medvirke til den faglige udvikling på det samfundsvidenskabelige område, ligesom den har bragt mig rundt i forskellige dele af universitetets organisation.

Igennem årene har jeg haft fornøjelsen af at lære mange af vores fagmiljøer at kende, og jeg ser frem til, som noget af det første, at komme endnu tættere på den humanistisk orienterede forskning.  Jeg opfatter det som et privilegium at arbejde sammen med dedikerede fagfolk og glæder mig meget til at fremme god forskning og nye samarbejder i udviklingen af et stærkt SSH-fakultet.
 

En fælles organisation

Dekan Rasmus Antoft glæder sig meget til samarbejdet med Anette, Malene og Søren og fakultetets øvrige ledere og medarbejdere.

- Sammen kan vi skabe en dynamisk organisation. Sammen kan vi skabe en god arbejdsplads. Og sammen kan vi skabe samfundsmæssig værdi med vores humanistiske og samfundsvidenskabelige forskning og uddannelser, siger han.

Nyheder fra AAU