Censur og selvcensur

Censur og selvcensur

Som optakt til Kulturmødet 2018 arrangerer Aalborg Universitet i samarbejde med Aalborg Teater og Kulturmødet et debatmøde på onsdag den 7. februar kl. 19.30. Mødet holdes på Aalborg Teater.


Hvad må vi sige?
Kan vi stadig sige hvad som helst fra en scene og skrive hvad som helst i en forskningsrapport?
Hvem bestemmer over hvem, og over hvad vi må sige?
Hvor går grænserne?
Og er vi bevidste om at der måske findes grænser?
 

Censur og selvcensur i kunst og videnskab

Censur og selvcensur er en væsentlig del af vores hverdagsliv, ikke blot på den politiske arena. Men også indenfor kunst, kultur og forskning bliver censur og selvcensur en større og større magtfaktor. Kunst, kultur og forskning har mange lighedspunkter og fælles vilkår – begge påberåber sig integritet og uafhængighed samtidig med at de til stadighed bliver mere og mere afhængige af finansiering og støtte fra både det offentlige og det private.
 

Økonomisk afhængighed

Giver denne økonomiske afhængighed anledning til såvel censur som selvcensur? Kan vi – med offentlig eller privat støtte – stadig tillade os at sige hvad der ligger os på sinde fra scenen? Eller publicere forskningsresultater der måske ikke er com il faut i forhold til vores økonomiske mæcener?
 

Censur og demokrati

Kan man forestille sig åbenhed omkring censur og selvcensur eller manipuleres disse to ting ubevidst ind i det vi alle opfatter som et åbent demokratisk samfund? Hvad vil en øget censur og selvcensur betyde for samfundet som helhed? Og hvad betyder i grunden de sociale mediers magt i forhold til vores åbenhed?
 

Paneldeltagere

Panelet består bl.a. af lektor, ph.d.  Anders Petersen, Institut for Sociologi og Socialt Arbejde, lektor Susi Meret, Institut for Kultur og Globale Studier og professor Henning Jørgensen, Institut for Statskundskab. Desuden kan man møde billed- og rumkunstner Jens Galschiøt, forskningschef Roger Buch fra Danmarks Medie- og Journalisthøjskole og formand for Børne- og Kulturudvalget på Mors Tore Müller. Lektor emeritus Johannes Andersen fra Aalborg Universitet er moderator.


Det er gratis at deltage i debatarrangementet. Tilmelding kan ske på Aalborg Teaters hjemmeside her

Nyheder fra AAU