AAU logo
Borgerne skræddersyr fremtidens sundhedsvæsen

Borgerne skræddersyr fremtidens sundhedsvæsen

Nyt AAU-projekt skal sikre danskerne mest mulig sundhed for pengene og give befolkningen en stemme i den offentlige sundhedsdebat

Stigende omkostninger til ny medicin og behandlinger øger kravene til, hvordan de knappe sundhedsydelser skal fordeles i det danske sundhedsvæsen. Med det landsdækkende ”Projekt Livskvalitet” ønsker forskere i sundhedsøkonomi på Aalborg Universitet at udvikle et redskab til at prioritere fordelingen af sundhedsydelserne, så danskerne sikres mest mulig sundhed for pengene.

- Det er vigtigt, at de fremtidige prioriteringer i sundhedsvæsenet er i overensstemmelse med befolkningens holdninger og værdier. Med Projekt Livskvalitet vil vi forsøge at afdække disse holdninger og værdier, så fordelingen af sundhedsydelserne sker i overensstemmelse med befolkningens ønsker, siger professor i sundhedsøkonomi Lars Holger Ehlers, Institut for Økonomi og Ledelse, Aalborg Universitet.

Befolkningen skal høres

Gennem interviews vil forskerne forsøge at klarlægge, hvad danskerne mener om de nuværende prioriteringer i sundhedsvæsenet. Interviewpersonerne vil bl.a. blive spurgt til deres holdninger til forskellige helbredstilstande. Samtidig skal de tage stilling til, hvordan de mener, at sundhedsvæsenet skal se ud i fremtiden.

Giver stof til eftertanke

Forskerne har gennemført de første interviews, og for flere borgere har det været en positiv oplevelse.

- Deltagelsen i ”Projekt Livskvalitet” har givet stof til eftertanke og gjort mig klogere på mig selv. Det har givet mig en forståelse for, hvilken livskvalitet det er, jeg prioriterer”, fortæller Arne Lauridsen. 

Indspark i sundhedsdebat

Frem til sommeren 2019 vil forskergruppen gennemføre interviews i alle fem regioner. Forskergruppen bag projektet håber hermed at kunne bidrage med kvalificerede indspark i den offentlige sundhedsdebat.

 

Fakta 

Bag projektet står professor Lars Holger Ehlers, adjunkt Cathrine Elgaard Jensen og postdoc Sabrina Storgaard Sørensen fra Danish Center for Healthcare Improvements (DCHI) ved Institut for Økonomi og Ledelse på Aalborg Universitet. Tilknyttet er også professor Kjeld Møller Pedersen og adjunkt Claire Gudex fra Syddansk Universitet samt lektor Morten Berg fra Aarhus Universitet.

Projektet gennemføres i tæt samarbejde med den internationalt anerkendte forskningsgruppe The EuroQol Research Foundation, som har været med til at gennemføre lignende projekter i bl.a. USA, England, Kina, Frankrig og Malaysia. Projektet modtager bl.a. støtte fra The EuroQol Research Foundation, Helsefonden og Aase og Ejnar Danielsens Fond.


Kontakt

Professor Lars Holger Ehlers
Institut for Økonomi og Ledelse, Aalborg Universitet,
Tlf.: 6018 0848 eller e-mail: lehlers@business.aau.dk

Nyheder fra AAU