Bioraffineringsamarbejde skaber markedspotentiale for milliarder

Bioraffineringsamarbejde skaber markedspotentiale for milliarder

Protein fra græs som alternativ til importeret soja, halm til kemikalier og plantebaseret lim til industrien. Det er blot nogle af de mange nyskabelser fra forskningssamarbejdet BioValue. Resultaterne og anbefalinger for videreudvikling af fremtidens bioraffineringsindustri er nu udkommet i en afsluttende publikation.

Det er fem år siden, at forsknings- og innovationsplatformen BioValue blev skudt i gang.

Gennem platformen har 4 universiteter, herunder Aalborg Universitet, 1 GTS, 1 innovationsnetværk, 12 små- og mellemstore virksomheder samt 11 større virksomheder som DLG, Haldor Topsøe, Novozymes, Arla og ROCKWOOL skabt et unikt samarbejde om at udvikle Danmarks potentialer inden for bioraffinering.

 

Værdifuldt samarbejde på tværs af mange led og brancher

“Det er for virksomheder inden for cirkulær økonomi og biobaserede produkter særdeles værdifuldt, at man skaber store tværgående satsninger, der kan trække værdikæden sammen. Bioraffinering dækker over mange led og brancher. En platform som BioValue kan derfor skabe kontakter og samarbejder, som ellers ikke ville være opstået,” siger bestyrelsesformand for BioValue og Vice President for Corporate Responsibility i Arla, Kristian Østerling Eriknauer.

For Aalborg Universitet har samarbejdet via BioValue platformen blandt andet betydet en unik mulighed for at afprøve bioraffinering af kløvergræs i demo-skala i samarbejde med en række virksomheder, landmænd og maskinstationer. Resultaterne viste, at det er muligt at benytte mælkesyrefermenteringsteknologi i produktionsskala til udvinding af proteiner fra græssaft samt givet vigtig information om høst, logistik, opskalering og processering under realistiske produktionsforhold.

”En sådan viden er afgørende for at der kan udvindes proteiner i kommercielle, decentrale anlæg fra lokalt dyrket græs. Proteinerne kan anvendes til foder til fjerkræ og grise og erstatte importeret soja”, udtaler Mette Lübeck, projektleder og bevillingshaver for GUDP-projektet OrganoFinery.

BioValue-samarbejdet har desuden resulteret i mindst 5 ansøgninger om patenter på biobaserede produkter eller teknologier med et stort kommercielt potentiale. Tilsammen er der i BioValue skabt grundlæggende innovation med et skønnet markedspotentiale for milliarder af kroner for en dansk bioraffineringsindustri. Der er udgivet mere end 70 videnskabelige artikler og skaffet nye projektmidler for millioner af kroner. For eksempel har en investering i et samarbejde om græsprotein til fødevarer betalt sig ind 11 gange i nye nationale og internationale udviklingsmidler.

Gennem samarbejdet er der ydermere uddannet højt kvalificeret arbejdskraft, der både på kort og lang sigt bidrager til, at Danmark kan blive verdensførende inden for bioraffinering.

 

Teknologiudvikling i alle led af værdikæden

BioValue har arbejdet på at løfte udviklingen af alle led i bioraffineringskæden. Fokus har været på optimering af forskellige typer af plantebiomasser og deres udbytte, udvikling af teknologi til høst, lagring og logistik, metoder til konvertering, fraktionering og separering af biomassen i dens hovedbestanddele samt fremstilling af materialer, kemikalier og foder.

”Der er et stort potentiale i at udnytte biomassens delkomponenter bedre, end vi gør nu. Det kan f.eks. ske ved at opdele proteinet i grønne biomasser til flere forskellige foderfraktioner og derved få en mere optimal husdyrfodring. Et andet eksempel er udviklingen af plantebaserede bindere (lim), der kan indgå i byggeindustrien”, siger Jan K. Schjørring, der er koordinator og bevillingshaver for BioValue.

De mange resultater fra BioValue er nu samlet og udkommet i en flot illustreret publikation. Her kommer samarbejdspartnerne også med anbefalinger til fremtidens bioraffinaderier, deres biomasseforsyning og de fremtidige biobaserede produkter.

Publikationen kan frit downloades fra platformens hjemmeside www.biovalue.dk under publications

 

Pressekontakt:

Kristian Østerling Eriknauer, bestyrelsesformand for BioValue, tlf. 89381005
Jan K Schjørring, koordinator og bevillingshaver for BioValue, tlf. 23710002

Mette Lübeck, projektleder og bevillingshaver for GUDP-projektet OrganoFinery, tlf. 24470418

 

FAKTA

Partnere i BioValue:

Universiteter:

Københavns Universitet, Danmarks Tekniske Universitet, Aarhus Universitet og Aalborg Universitet.

Virksomheder:

Haldor Topsøe, ROCKWOOL, Hamlet Protein, KMC, Borregaard, Novozymes, Arla, DLG, SEGES og DLF.

GTS og Innovationsnetværk:

Teknologisk Institut og Inbiom.

SMV’er tilknyttet BioValue via innovationsplatformen:

Ellegaard, Borregaard Bioplant, AccumOil, LiqTech International, DSE Test Solutions, GreenField, Lihme Protein Solutions, BioGasol, Salixin, Dacofi, SICE (Saponin Innovation Center Europe) og Nova Pangaea Technologies.

Virksomheder tilknyttet BioValue via innovationsplatformen:

Danish Crown

 

Finansiering:

Platformen har været støttet med 79,5 mio. kr. fra Innovationsfonden og et tilsvarende beløb fra de involverede partnere.

19 ph.d.’ere er uddannet, 15 post docs, mindst 70 videnskabelige publikationer, 5 patenter/patentansøgninger.

 

BioValue’s bestyrelse:

Fmd. Kristian Eriknauer (Arla Foods), Næstfmd. Erik Bisgaard Madsen (KU), Marianne Thellersen (DTU), Erik Steen Kristensen (AU), Mette Lübeck (AAU), Dorthe Lybye (ROCKWOOL), Jesper Pagh (DLG), Anne Stenbæk (Novozymes), Michael Poulsen (TI), Jens Elbæk (SEGES), Jan Kofod Schjørring (KU)

Nyheder fra AAU