AAU skal indsamle erfaringer med onlineundervisning under corona-pandemien

AAU skal indsamle erfaringer med onlineundervisning under corona-pandemien

Forskere fra AAU skal sammen med kollegaer på ni andre videregående uddannelsesinstitutioner indsamle erfaringer med den onlineundervisning, der har fundet sted under coronakrisen.

Tekst: Susanne Togeby. Foto: AAU

Da corona-pandemien lukkede store dele af Danmark, og vi alle skulle holde fysisk afstand, måtte undervisere og studerende på AAU og landets øvrige videregående uddannelser få undervisningen til at fungere på nye måder. Vejledningsmøder i grupperum blev afløst af Teams-møder og forelæsninger med talende PowerPoints. Men hvad betyder disse ændrede praksisser egentlig for læring og pædagogik? Kan man f.eks. praktisere online-forelæsninger, hvor man har interaktion og bidrager til refleksion? Kan man engagere sig i undervisning, når man ikke er i samme fysiske rum? Kan man føle sig motiveret, når man er på afstand? Det skal et evalueringsprojekt med deltagelse af 10 videregående uddannelsesinstitutioner inklusive Aalborg Universitet nu indsamle viden om. Ulla Konnerup fra dekansekretariatet på Det Humanistiske Fakultet er leder for projektet på  AAU og skal sammen med professor Thomas Ryberg fra Institut for Kommunikation og Psykologi stå for dataindsamling og analyse. Hun siger:

- Vi skal afdække, hvad vi har lært; hvad der dur, og hvad der ikke dur i den online-undervisning, der har fundet sted under corona-pandemien. Vi vil gerne undersøge, hvornår det giver mening at inddrage digitale metoder, og om man kan opnå det samme pædagogisk og læringsmæssigt. Vi får også et grundlag for at se, om undervisere og studerende har digitale kompetencer, som vi kan bygge videre på, og om vi på grundlag af erfaringerne kan udvide vores digitale praksisser.

AAU’s undervisere og studerende på Hum inviteres til at deltage i undersøgelsen

Ifølge Ulla Konnerup kan man forestille sig, at udvidede digitale praksisser kan give nogle muligheder for kontaktflader på tværs af tid og rum. Det kunne for eksempel være bedre mulighed for at have undervisning og kontakt med studerende, der er på udlandsophold eller i praktik, eller øget samarbejde med eksterne partnere.

- På AAU er vi særligt interesserede i, hvordan vi kan understøtte PBL gennem digitale metode og måske endda kvalificere PBL. Er det for eksempel muligt at have brugerinvolverende aktiviteter, når man ikke er i samme rum? Eller at indsamle empiri, når man ikke har fysiske muligheder, spørger Ulla Konnerup.

Alle undervisere på Aalborg Universitet og studerende på Det Humanistiske Fakultet får mulighed for at bidrage til undersøgelsen og får derfor tilsendt en survey via e-Boks. Dataindsamlingen starter 10. juni, og projektet forventes afsluttet ved udgangen af 2020. UCN er projektholder for hele projektet, der foruden Aalborg Universitet gennemføres i samarbejde med Professionshøjskolen Absalon, Aarhus Universitet, Danmarks Medie- og Journalisthøjskole, Roskilde Universitet, Syddansk Universitet, University College Lillebælt, UC Syd og VIA University College.Uddannelses- og Forskningsministeriet har bevilliget en million kroner til projektet.

For yderligere information kontakt:

Projektleder Ulla Konnerup, tlf: 2629 6602, e-mail: ullak@hum.aau.dk

Læs Uddannelsess- og Forskningsministeriets pressemeddelelse om projektet.

Nyheder fra AAU