AAU lukker syv uddannelser og skifter sprog på seks andre

AAU lukker syv uddannelser og skifter sprog på seks andre

Efter et større analysearbejde kombineret med strategiske overvejelser på fakulteterne har AAU besluttet at lukke syv uddannelser, skifte sprog fra engelsk til dansk på seks andre uddannelser og sætte en enkelt i bero. Det sker for at leve op til ministeriets pålæg om at reducere optaget af engelsksprogede studerende med 290 i 2019. Nuværende studerende kan gøre uddannelsen færdig.

Syv uddannelser lukker, seks andre skifter sprog fra engelsk til dansk og en enkelt sættes i bero. Det er de ændringer, som Aalborg Universitet (AAU) er nødt til at foretage for at imødekomme regeringens krav om at reducere optaget af engelsksprogede studerende med 290 i 2019.

Sidst i august annoncerede uddannelses- og forskningsminister Tommy Ahlers (V), at regeringen ønskede at reducere universiteternes optag af engelsksprogede studerende med mellem 1.000 og 1.200 studerende. Begrundelsen var, at kun hver tredje af de engelsksprogede dimittender bliver i Danmark og finder arbejde efter endt uddannelse. Regeringens pålæg om at reducere antallet af engelsksprogede studerende blev mødt med stor utilfredshed fra både AAU, andre danske universiteter og en række interesseorganisationer.

I regeringens udmelding blev AAU pålagt at reducere sit optag af engelsksprogede studerende med 290. Universitetet vurderede, at de to mest effektive måder at opnå reduktionen var enten at lukke uddannelser eller at skifte sprog på dem.

For at identificere hvilke uddannelser, der skulle bære reduktionen, iværksatte rektoratet derfor et større analysearbejde, hvor man bl.a. så på de enkelte uddannelsers robusthed og relevans. Man undersøgte også, hvor mange engelsksprogede uddannelsen tiltrak, og hvor mange af dem, der efterfølgende fandt beskæftigelse i Danmark. Analyseresultaterne blev derefter kombineret med strategiske overvejelser på fakulteterne.

Den endelige plan betyder, at tre bacheloruddannelser og fire kandidatuddannelser lukker. Rektoratet har samtidig besluttet at ensrette undervisningssproget på bacheloruddannelserne, hvorfor fem bacheloruddannelser skifter sprog fra engelsk til dansk. Det samme gælder en enkelt kandidatuddannelse. En enkelt engelsksproget bacheloruddannelse sættes desuden i bero.

Når ændringerne træder i kraft, vil alle AAU’s bacheloruddannelser undtagen to i Esbjerg være dansksprogede. At de to uddannelser i Esbjerg fortsætter på engelsk skyldes, at de bidrager i væsentlig grad til Campus Esbjergs bæredygtighed.

- Ministeriet gav os en bunden opgave, som vi ærgrede os over. Men vi har valgt at tænke strategiske hensyn ind i tiltagene, så både lukninger og sprogskifter ses i en større sammenhæng, siger prorektor Inger Askehave.

AAU’s plan for reduktion af engelsksprogede studerende blev godkendt af Styrelsen for Forskning og Uddannelse i uge 45. Planen blev behandlet i Hovedsamarbejdsudvalget (HSU) 9. november.

Seks af de syv uddannelser, som lukkes, hører under Det Ingeniør- og Naturvidenskabelige Fakultet på Campus København. Dekan Mogens Rysholt Poulsen forklarer, at lukningerne er en del af et strategisk valg om at satse mere på kritisk masse i miljøerne.

- Mange af vores uddannelser i København er relaterede til uddannelser, vi også har i Aalborg og Esbjerg. Med lukningerne vælger vi at koncentrere kræfterne om de pågældende miljøer og uddannelser i Aalborg og Esbjerg, siger Mogens Rysholt Poulsen.

Prorektor Inger Askehave understreger, at engelsksprogede studerende er et område, som også vil have bevågenhed i fremtiden.

- Det er uden tvivl et område, vi skal fortsætte med at have fokus på. Nu bliver opgaven at arbejde med, at flere af de engelsksprogede dimittender bliver i Danmark og finder arbejde her, siger Inger Askehave.

Ændringerne får ingen indvirkning på de nuværende studerendes mulighed for at gennemføre og færdiggøre deres uddannelse.

Følgende uddannelser lukker

 • Bæredygtig bioteknologi, København, bachelor
 • Produktionsudvikling, København, bachelor
 • IT, kommunikations- og medieteknologi, København, bachelor
 • Bæredygtig bioteknologi, København, kandidat
 • Autonome systemer, København, kandidat
 • Værdikæder og innovationsledelse, København, kandidat
 • Værdikæder og teknisk ledelse, København, kandidat

Følgende uddannelser skifter sprog fra engelsk til dansk

 • Medialogi, Aalborg, bachelor
 • Medialogi, København, bachelor
 • Robotteknologi, Aalborg, bachelor
 • Oplevelsesteknologi, Aalborg, bachelor
 • Sprog og internationale studier, engelsk, Aalborg, bachelor
 • Byggeledelse og bygningsinformatik, Aalborg, kandidat

Følgende uddannelse sættes i bero

 • Economics and Business Administration, Aalborg, bachelor

Læs mere

Nyheder fra AAU