AAU-FORSKER I VILLUM FONDENS BESTYRELSE

AAU-FORSKER I VILLUM FONDENS BESTYRELSE

Professor Christian Søndergaard Jensen fra Institut for Datalogi på Aalborg Universitet er valgt som nyt medlem af VILLUM FONDENs bestyrelse

 

 

VILLUM FONDEN annoncerer i en pressemeddelelse, at fonden har indvalgt professor Christian S. Jensen i sin bestyrelse. Christian S. Jensen, som er professor ved Institut for Datalogi, forsker i, hvordan man behandler og skaber overblik over enorme mængder af data fra fx GPS’er, smartphones og computere - 'temporal og spatio-temporal data-management'.

 

Vidende og anerkendt kapacitet

– Vi er glade for at kunne byde Christian S. Jensen velkommen. Med solidt fundament i den tekniske og naturvidenskabelige verden, imponerende forskningsbaggrund og stærkt internationalt udsyn og netværk får vi en vidende og anerkendt kapacitet i bestyrelsen. Vi ser meget frem til samarbejdet, siger bestyrelsesformand Jens Kann-Rasmussen.

Christian S. Jensen ser meget frem til at bidrage til arbejdet i VILLUM FONDEN.

– Fonden er særdeles ambitiøs på det tekniske og naturvidenskabelige område og i relation til de miljømæssige, sociale og kulturelle formål i ind- og udland, som fonden støtter. Her håber jeg at kunne bidrage til at fastholde og udvikle fokus, udtaler han.

 

Om Christian Søndergaard Jensen

Christian S. Jensen (født 1963) er uddannet datalog fra Aalborg Universitet, hvor han i 1991 fik sin ph.d.-grad i datalogi efter studier ved University of Maryland.

I 1998 blev han forskningsprofessor og i 2000 professor og tog sin dr.scient.-grad ved Aalborg Universitet. I 2010 blev han ansat som professor i datalogi ved Aarhus Universitet. I 2013 vendte han tilbage til Aalborg Universitet. Han har i flere omgange forsket ved University of Arizona og hos Google, Mountain View, og han har i alt arbejdet i USA i 6 år.

Han er Fellow ved det amerikanske datalogiselskab ACM (Association for Computing Machinery) og Fellow i den faglige sammenslutning IEEE (Institute of Electrical and Electronics Engineers).

Christian S. Jensen er desuden medlem af Academia Europaea, Det Kongelige Danske Videnskabernes Selskab og Akademiet for de Tekniske Videnskaber. Han er præsident for styrekomitéen for det Schweiziske Nationale Forskningsprogram for Big Data. Og han er chefredaktør for ACM Transactions on Database Systems og var ligeledes chefredaktør for The VLDB Journal fra 2008 til 2014.

Christian S. Jensen afløser fra den 13. marts 2018 professor og direktør Peter Landrock, der i henhold til fondens fundats udtræder efter ti år i VILLUM FONDENs bestyrelse.

 

Om VILLUM FONDENs bestyrelse

VILLUM FONDENs bestyrelse består af:

Jens Kann-Rasmussen, bestyrelsesformand
Steen Riisgaard, næstformand
Anja Boisen, medlem
Bjarne Graabæk Thomsen, medlem
Christian Søndergaard Jensen, medlem
Eva Zeuthen Bentsen, medlem
Kristian H. Kann Rasmussen, observatør

www.veluxfoundations.dk

 

KONTAKT

Christian S. Jensen, professor, Institut for Datalogi, Aalborg Universitet, +45 2014 5250, csj@cs.aau.dk; www.cs.aau.dk/~csj
Lars Hansen, direktør, VILLUM FONDEN, +45 2461 1050, lha@veluxfoundations.dk