nyhed

Virksomhedernes arbejdsstyrke ændres, når medarbejderne er med til at ansætte nye kolleger

Virksomhedernes arbejdsstyrke ændres, når medarbejderne er med til at ansætte nye kolleger

Ny forskning fra AAU viser, at inklusion af arbejdstagere i beslutningsprocesser har en tendens til at fjerne faglærte jobs, og i kombination med introduktionen af ny teknologi vil inklusion typisk også skabe arbejde for højtuddannede.

Ved at uddelegere, integrere og inkludere arbejdstagerne kan ledelsen påvirke andelene af ufaglærte, faglærte og højtuddannede i arbejdsstyrken. Det viser ny forskning af lektor Jacob Rubæk Holm og professor Edward Lorenz fra Institut for Økonomi og Ledelse samt ekstern lektor Peter Nielsen fra Institut for Politik og Samfund, AAU.

- Teknologiske forandringer medfører ofte færre ufaglærte jobs og flere jobs til højtuddannede, men vores forskning viser også, at ledelsesmæssige dispositioner internt i virksomheden kan have en lignende effekt, siger lektor Jacob Rubæk Holm. 

Nyere teknologier har en mere gennemgribende indflydelse på arbejde end robotteknologi

Foruden forskningen i inklusion af arbejdstagere har Jacob Rubæk Holm, Edward Lorenz, lektor Jørgen Stamhus og lektor Allan Næs Gjerding undersøgt sammenhængen mellem teknologisk forandring og jobtyper. Ifølge Jacob Rubæk Holm anvendes kunstig intelligens og maskinlæring i alle brancher og af alle faggrupper, men der er store forskelle på, hvorvidt arbejdstagerne er forberedte på anvendelsen. Hvor fagforeninger, uddannelsesinstitutioner og andre aktører i det danske innovationssystem længe har haft fokus på at forberede arbejdstagerne til at anvende robotter, så har der ikke været tilstrækkeligt fokus på at forberede arbejdstagerne til at anvende nye digitale teknologier. Med nyindsamlede data er det nu for første gang lykkedes forskerne at sammenligne robotteknologi med nyere teknologiske forandringer såsom kunstig intelligens og maskinlæring.

- Vores undersøgelse viser, at de nyere teknologier har en langt mere gennemgribende indflydelse på arbejdet end robotteknologi. Fælles for alle nye teknologier er dog, at deres anvendelse går hånd i hånd med større læringskrav til arbejdstagerne, mere inklusion i beslutningsprocesserne, uddelegering af ansvar og flere standarder og restriktioner i arbejdet, fortæller Jacob Rubæk Holm, der deltager i Talentprogrammet for Yngre Forskere på SAMF-AAU.

Yderligere information

Holm, Lorenz og Nielsens undersøgelse “Work organization and job polarization”, der er publiceret i tidsskriftet Research Policy, kan ses her.

Holm, Lorentz, Stamshus og Gjerdings undersøgelse kan ses her

Kontakt

Jacob Rubæk Holm, lektor, AAU Business School, telefon: 9940 8247, e-mail: jrh@business.aau.dk