nyhed

NYT NATIONALT CENTER FOR FORSKNING I DIGITALE TEKNOLOGIER

NYT NATIONALT CENTER FOR FORSKNING I DIGITALE TEKNOLOGIER

Nyt Nationalt Center for Forskning i Digitale Teknologier – DIREC – skal udbygge kapaciteten inden for forskning og uddannelse i Danmark. Centeret er en unik alliance mellem syv danske universiteter og Alexandra Instituttet inden for digitale teknologier, heriblandt Institut for Datalogi ved Aalborg Universitet.

Danmarks Innovationsfond søsætter som hovedsponsor et spændende nyt og bredt funderet partnerskab: DIREC. I løbet af de næste fem år skal centeret udbygge kapaciteten inden for forskning og uddannelse i digitale teknologier ved danske universiteter og medvirke til at tilfredsstille det store behov for højtuddannede it-specialister hos virksomheder og den offentlige sektor. DIREC skal desuden via samarbejder med virksomheder og den offentlige sektor bidrage til Danmarks konkurrencedygtighed ved at sikre udvikling af nye produkter og løsninger baseret på de nyeste digitale teknologier.

Som Danmarks største IT-universitet er Aalborg Universitet selvskrevet i konsortiet. Det forklarer professor Kim Guldstrand Larsen fra Institut for Datalogi, der har spillet en aktiv rolle i tilblivelsen af det nye center:

- Digitale teknologier spiller en afgørende rolle i løsningen af mange samfundsmæssige udfordringer inden for blandt andet sundhed, miljø og energi. At vi formår at samle alle centrale kræfter i Danmark, vidner om et stærkt og gensidigt ønske om at fremme en meget vigtig udvikling, og når vi puljer de danske kræfter, er vi blandt de stærkeste spillere i verden.

IMØDEKOMMER MANGLEN PÅ IT-SPECIALISTER

Digitale teknologier er den måske stærkeste driver for vækst og velfærd i samfundet og erhvervslivet, og vi har under Covid-19-krisen set digitale teknologier være aldeles afgørende for, at det er lykkedes at holde store dele af samfundet kørende på trods af en stort set total nedlukning.

Danmark er i front inden for en række ‘klassiske’ it-teknologier, men der er mangel på specialister. Det er derfor nødvendigt med en styrket indsats og dermed sikring af, at Danmark fortsat er i front og ikke mindst i forhold til nye teknologier som f.eks. kunstig intelligens, big data og internet-of things. Folketinget har derfor besluttet, at det er nødvendigt at investere i en kraftig kapacitetsopbygning inden for digitale teknologier, herunder oprettelse af et nationalt center for forskning og uddannelse.

På Aalborg Universitet er samtlige forskningsgrupper på Institut for Datalogi repræsenteret, og Kim Guldstrand Larsen er ikke tvivl om, at de nordjyske forskere får en afgørende rolle i arbejdet med blandt andet big data, human-computer interaktion, verifikation og optimering af cyber-fysiske systemer samt kunstig intelligens og maskinlæring.  

- Vi har både de relevante ressourcer i form af eksempelvis supercomputer-faciliteter ved CLAAUDIA, men også den brede erfaring med at samarbejde på tværs af forskellige sektorer omkring digital innovation. Det er enormt vigtigt, at det nye center bryder med silotænkningen, siger Kim Guldstrand Larsen og tilføjer, at AAU-forskerne sammen med kolleger allerede har igangsat projekter med blandt andre Grundfos, Aarhus Vand, Hovedstadsområdets Forsyningsselskab (HOFOR), Seluxit samt Rambøll og Mobile Industrial Robots (MiR).

VÆRDISKABENDE OG TILLIDSSKABENDE TEKNOLOGI

Det er et mål for DIREC at blive et internationalt anerkendt center og kunne matche de mest respekterede tilsvarende centre i Europa og USA og dermed tiltrække de bedste forskere til at opholde sig ved centeret.

Centerets aktiviteter vil ske på baggrund af samfundsmæssige behov, hvor forskning løbende omsættes til værdiskabende løsninger og digital omstilling i erhvervslivet og den offentlige sektor. Forskningen vil i relevante sammenhænge inddrage etiske og moralske aspekter af den nye teknologiske udvikling og brug af kunstig intelligens og big data i en dansk kontekst, så man sikrer, at borgerne kan have tillid til de nye teknologier.

KONSORTIET BAG DIREC

DIREC er et unikt samarbejde på tværs af syv universiteter i Danmark, og konsortiet bag DIREC består af de datalogiske institutter på Danmarks Tekniske Universitet, Københavns Universitet, Copenhagen Business School, IT-Universitetet, Syddansk Universitet, Aarhus Universitet og Aalborg Universitet, som alle har forskergrupper, der kan måle sig med de bedste internationalt. Desuden deltager Alexandra Instituttet A/S, som er ét af Danmarks Godkendte Teknologiske Service Institutter (GTS), der som mission har at omsætte ny it-forskning og teknologi til værdi i form af nye innovative produkter og services hos danske virksomheder og den offentlige sektor.

DIREC ledes af en bestyrelse bestående af:

Jens Christian Godskesen, prorektor, IT-Universitetet, formand
Michael Holm, grundlægger og CEO, Systematic, næstformand
Natasha Friis Saxberg, CEO, IT-Brancheforeningen
Thomas Asger Hansen, Head of Analytics and Artificial Intelligence, Grundfos
Rikke Hovgaard Zeberg, direktør, Digitaliseringsstyrelsen
Mads Nielsen, institutleder, Datalogisk Institut, Københavns Universitet
Kasper Hallenborg, institutleder, Maersk Mc-Kinney Møller Instituttet, Syddansk Universitet
Kaj Grønbæk, institutleder, Institut for Datalogi, Aarhus Universitet

Følgende personer har observatørstatus i bestyrelsen:

Per B. Brockhoff, institutdirektør, DTU Compute
Helle Zinner Hansen, institutleder, Department of Digitization, Copenhagen Business School
Jesper Kjeldskov, institutleder, Institut for Datalogi, Aalborg Universitet
Børge Lindberg/Michael Hansen, observatører, Innovationsfonden

DIREC’s bestyrelse har ansat Thomas Riisgaard Hansen som direktør med virkning fra 1. januar 2021. Thomas har en ph.d. i datalogi fra Aarhus Universitet og har været gæsteforsker på UC Berkeley i Californien. Thomas Riisgaard Hansen har gennem sin karriere arbejdet med forskning og udvikling, både som forsker og som erhvervsleder. Han har været meget aktiv inden for iværksættermiljøet og er bl.a. en af grundlæggerne af it-virksomheden Cetrea, som udvikler avancerede it-løsninger til hospitaler.

KONTAKTPERSONER:

Kontaktperson for AAU: Professor Kim Guldstrand Larsen, tlf. 2217 1159, e-mail: kgl@cs.aau.dk
Ole Lehrmann Madsen, fungerende direktør for DIREC, ambassadør, Alexandra Instituttet A/S, tlf.: + 45 20 15 44 51, e-mail: olm@alexandra.dk
Jens Christian Godskesen, formand for bestyrelsen for DIREC, prorektor, IT-Universitetet, tlf.: +45 51 17 09 15, e-mail: jcg@itu.dk
Børge Lindberg, Innovationsfonden, +45 61 90 50 12, e-mail: boerge.lindberg@innofond.dk
Michael Hansen, Innovationsfonden, +45 61 90 50 37, e-mail: michael.hansen@innofond.dk