nyhed

International hæder: AAU-iværksættere løser satellitproblem og baner vej for en bæredygtigere verden

International hæder: AAU-iværksættere løser satellitproblem og baner vej for en bæredygtigere verden

To tidligere AAU-studerende har opfundet en løsning til at skabe skyfri satellitbilleder, som kan gøre bl.a. land- og skovbrugsbrugssektoren mere bæredygtig. Det har sikret dem en førsteplads i en international innovationskonkurrence.

Mange landmænd anvender satellitbilleder til at sikre den rette fordeling af gødning af deres marker. På den måde sparer de penge og optimerer høstudbyttet. Men hvad gør landmændene, når skyer på billederne dækker for markerne? Virksomheden ClearSky Vision har udviklet en løsning, som fjerner skyer fra satellitbillederne og kan hjælpe landmændene i en mere bæredygtig retning.

- Landmændene skal bruge opdateret information om afgrødernes sundhed og vækst for at gøde deres marker på bedste vis. Normalt må de vente på godt vejr for at få brugbar satellitdata eller anvende forældet data, men så risikerer de at reagere for sent på problemerne. Vores løsning tilbyder kontinuerlig overvågning af markerne, også på overskyede dage, så landmændene undgår et overforbrug af gødning og pesticider, som kan skade planterne. Vi taler om en win-win-situation for både landbruget og klimaet, forklarer Morten Fjord Pedersen, grundlægger af ClearSky Vision og cand.merc. i Økonomistyring fra Aalborg Universitet.

Kunstig intelligens og radarteknologi er nøglen

ClearSky Vision skaber skyfri satellitbilleder ved at anvende kunstig intelligens og radarteknologi til at estimere ændringerne under skydækket. Ifølge Morten Fjord Pedersen er det umuligt at foretage estimatet ved hjælp af simple formler, fordi der ikke findes to identiske eksempler på skyede satellitbilleder.

- Det handler om at udvælge de mest opdaterede, tilgængelige data på tværs af bølgelængder. Vi tvinger så at sige den kunstige intelligens til at gætte på, hvad der sker under skydækket, og efter cirka 100 millioner iterationer kan den lave klare, skyfri billeder. Kombinationen af historiske data, delvist skyede data samt radardata kan med andre ord med stor nøjagtighed gendanne landskabet under skydækket. I nogle situationer handler det om at fjerne en lille sky, der dækker en halv mark, i andre situationer er hele Danmark skydækket, forklarer Morten Fjord Pedersen.

Vil skabe bæredygtighed i flere brancher

ClearSky Visions løsning vil også kunne bruges til overvågning af bl.a. skove og byer og dermed tillige tjene som beslutningsgrundlag for andre erhverv end landbruget, forklarer Morten Fjord Pedersen.

- Skovbrugssektoren vil eksempelvis også kunne drage nytte at vores opdaterede satellitbilleder til at analysere udviklingen i skove, fx til kontrol af vækst og ulovlig fældning af træer, skovbrande samt måling af co2-niveauet. Satellitbillederne kan også bruges af statslige organer og forskere til at analysere væksten i byer med henblik på at måle samfundsmæssige, geografiske ændringer. Derudover er satellitbillederne i høj grad også anvendelige til overvågning af klimaforandringer. På den måde kan opfindelsen medvirke til at skabe bæredygtighed på flere niveauer, fortæller Morten Fjord Pedersen.

Fra teknologi til business

Undervejs i sin uddannelse på det daværende Institut for Økonomi og Ledelse, i dag AAU Business School, tog Morten Fjord Pedersen specialiseringssemesteret Social Data Science. Her lærte han at arbejde med traditionelle maskinlæringsalgoritmer, datahåndtering og deep learning i praktiske problemstillinger.

Hans kompagnon i ClearSky Vision, Malthe Dahl Jensen, er cand.polyt. fra AAU, og netop kombinationen af erhvervsøkonomi og ingeniørvidenskab er afgørende for udviklingen af fremtidens samfund, forklarer Roman Jurowetzki, lektor på AAU Business School og tidligere underviser for Morten Fjord Pedersen.

- Vi startede Social Data Science efter at have brugt maskinlæringsmetoder i mange år inden for innovationsforskning, og gennem vores forskning så vi en kæmpe kløft mellem erhvervsøkonomer og dataloger/ingeniører. Men en konstruktiv dialog på tværs af studieretninger og fagligheder er netop det, der driver innovation. Derfor er det vigtig at formidle tekniske indhold, som bygger fundamentet til mange anvendelser og forretningsmodeller i dag, til erhvervsøkonomer og andre ikke-tekniskmindede studerende. Selvfølgelig skal de ikke lære at udvikle nye modeller og teknikker, men de skal lære at bruge teknikkerne på en ansvarlig og etisk måde samt få en forståelse for, hvordan en smart forretningside parret med den rigtige teknologi kan skabe en ny, succesrig virksomhed som fx ClearSky Vision, fortæller Roman Jurowetzki.

Førsteplads et væsentligt gennembrud

Sejren i delkonkurrencen "BayWa Smart Farming Challenge" i innovationskonkurrencen Copernicus Masters d. 8. december 2020 er et væsentligt gennembrud for ClearSky Vision, som vil have stor betydning for fremtiden, mener Morten Fjord Pedersen.

- Ved at have vundet vores kategori om innovative løsninger til landbruget har vi fået nogle vigtige samarbejdspartnere i form af BayWa, FarmFacts og Vista GmbH, som er eksperter i jordobservation og moderne landbrugstekniker. Vi forventer, at de kan være med til at gøre vores løsning endnu mere kraftfuld og sikre, at den kommer i de rette hænder, så vores beslutningsinformation kan være med til at skabe en mere bæredygtig fremtid hurtigst muligt., forklarer Morten Fjord Pedersen. 

Fakta

ClearSky Vision modtog i foråret 2020 et stipendium fra Innovationsfondens Innofounder Graduate-program sammen med fire andre AAU-startup-virksomheder. Læs nyhed om tildelingen af iværksætterstipendiet

Copernicus Masters er den førende internationale konkurrence i Europa for jordobservation. ClearSky Vision vandt i december 2020 førstepladsen i kategorien Baywa Smart Faming Challenge, som omhandler innovative løsninger til landbruget.

Kontakt