nyhed

FORSKERE VIL UNDERSØGE ENESTÅENDE ØJEBLIK I DANSK ARBEJDSLIVSHISTORIE

FORSKERE VIL UNDERSØGE ENESTÅENDE ØJEBLIK I DANSK ARBEJDSLIVSHISTORIE

Nyt forskningsprojekt skal belyse forandringer, som følge af Corona-krisen, for både udearbejdende, hjemmearbejdende og hjemsendte. Foreningen Velliv støtter projektet, der skal køre det næste år, med tre millioner kroner.

Covid-19-pandemien har medført en øjeblikkelig og grundlæggende forandring af det danske arbejdsmarked. Ikke tidligere i Danmarkshistorien, måske undtaget besættelsen under Anden Verdenskrig, er der sket så pludselige og fundamentale ændringer af arbejdsvilkår, arbejdsorganisering, sociale relationer og arbejdsmarkedsforhold, som der sker i øjeblikket.

Et nyt forskningsprojekt på Aalborg Universitet, Institut for Politik og Samfund, vil i det kommende år dokumentere, studere og analysere begivenhedens betydning for arbejdsliv og mental sundhed. Foreningen Velliv støtter projektet med tre millioner kr.

En skidt tid som også har positive effekter - Det er helt afgørende at vi får kortlagt og analyseret de store ændringer af arbejdslivet, som rigtig mange danskere oplever i øjeblikket, og hvilke positive og negative konsekvenser det har på længere sigt for arbejdsorganisering, arbejdsmiljøet, arbejds-/familielivsbalancen og den mentale sundhed, siger Thomas Bredgaard, forsker ved Aalborg Universitet.

Hos Velliv er man også interesseret i de historiske perspektiver.

- Det er helt åbenlyst, at Corona-krisen har haft store samfundsmæssige konsekvenser. Det er oplagt, at vi får undersøgt, hvilken betydning, denne historiske situation har for den enkelte både på kort og længere sigt, siger programchef Lars Bo Pedersen.

De udearbejdende, hjemmearbejdende og hjemsendte Projektet vil undersøge, hvordan krisen indvirker på forskellige grupper på arbejdsmarkedet. Det handler om sygeplejersker og butiksansatte, der stadig er på arbejde, men under nye betingelser.

Også de hjemmearbejdende, som folkeskolelærere og udøvere af liberale erhverv, som ejendomsmæglere, advokater og revisorer har forskerne interesse for, og endelig, som eksempler på hjemsendte, inddrages hotel- og restaurationsansatte.

Anerkendelse og identitet Projektet vil undersøge, om Corona-krisen har positive eller negative konsekvenser for den mentale sundhed både på kort og lang sigt. Opstår der eksempelvis nye familie-/arbejdslivsbalancer, en ny grad af anerkendelse af sundhedspersonalet, eller vil krisen i stedet få forskellige negative konsekvenser for arbejdslivet og den mentale sundhed.

Hvem og hvad deltager?

  • Forskere ved Aalborg Universitet (Thomas Bredgaard og Claus D. Hansen).
  • Anne-Birte Kylling og Jens Hørby Jørgensen fra konsulenthuset Discus.

Velliv Foreningen støtter det nye forskningsprojektet med 3 mio. kr.

Vil du vide mere?
 

► Se Thomas Bredgaards forskningsprofil

Se Claus D. Hansens forskningsprofil

► Læs om forskningsgruppen CARMA (Centre for Labour Market Research)

► Læs om foreningen Velliv

► Læs om konsulenthuset Discus