nyhed

AAU styrker efteruddannelse i bæredygtighedens navn

AAU styrker efteruddannelse i bæredygtighedens navn

Stor efterspørgsel får nu Aalborg Universitet (AAU) til at udbyde kurset Vurderinger af Virkninger for Miljøet (VVM) som særskilt modul. Efteruddannelsen i VVM skal bidrage til en større samfundsmæssig erfaringsudveksling og kompetenceopbygning inden for miljøvurdering.

Flere tidligere sager viser at kvalitetsudfordringer i miljøvurderingsarbejdet giver forsinkelser i tidsplaner, uhensigtsmæssige teknologiske løsninger og utilfredse aktører. Der er derfor en klar samfundsmæssig gevinst ved at opkvalificere miljøvurderingsarbejdet gennem en certificering.

- Miljøvurdering berører både private og offentlige aktører, og det er vigtigt at udviklingen af samfundet baseres på et beslutningsgrundlag af høj kvalitet, så aktører og miljøværdier bliver bedre integreret i beslutningsprocesser, siger forskningsgruppeleder i Det Danske Center for Miljøvurdering ved AAU, Lone Kørnøv, der står bag efteruddannelsen.

Vurdering af virkninger på miljøet (VVM) er en lovpligtig proces for en lang række typer af projekter, og AAU har – i samarbejde med Miljø- og Fødevareministeriet – en meget vigtig samfundsmæssig rolle i at efteruddanne personer til i at sikre højere kvalitet af beslutningsgrundlag og processer.

Til gavn for både miljø og mennesker

VVM-efteruddannelsen skal være med til at kvalificere ansatte fra rådgivningsfirmaer, myndigheder og bygherrer til at vurdere miljøkonsekvenser inden for en lang række sektorer såsom energiinfrastruktur, transportinfrastruktur, råstoffer, byudvikling, industri og landbrug.

Ud over den stor miljømæssig betydning har efteruddannelsen også en stor betydning for tidligere deltagere, der generelt udtrykker stor tilfredshed og fortæller, at de har fået mange faglige værktøjer med, som de kan bruge i fremtiden.

- Kurset har givet mig en grundig forståelse for lovgivning og praksis udi miljøvurdering. Som rådgiver er jeg blevet langt bedre klædt på til at rådgive kunder vedrørende VVM, udtaler Stine Waller, som er deltager fra DJ Miljø & Geoteknik.

Ud over en større faglighed fremhæver deltagerne også den brede tværfaglige deltagelse på modulet som givende for bedre fremtidige arbejdsprocesser og en bedre forståelse på tværs af sektorer.

- For mig som rådgiver har det været meget interessant og vigtigt at gennemføre kurset sammen med kolleger fra andre rådgivningsvirksomheder og især med sagsbehandlere, som er ansat hos de relevante myndigheder. Jeg synes, at det er vigtigt, at alle parter forestår hinanden og arbejder løsningsorienteret med sagen, lyder det fra deltager Sandra Bollwerk, der til dagligt arbejder ved Sweco.

Vigtig udvikling af efterudannelsesområdet

Det nye særskilte modul, VVM, er en fortsættelse af flere års kursusaktivitet i Det Danske Center for Miljøvurdering på Institut for Planlægning, AAU. Her har kurset i fire år været med til at inspirere og kompetenceudvikle en lang række kursusdeltagere, og det glæder Lone Kørnøv, at formaliseringen af modulet er blevet godkendt til at kunne forsætte og opkvalificere nye deltagere.

- Vi ser frem til at fortsætte vores efteruddannelse i miljøvurdering og bidrage til en bredere samfundsmæssig erfaringsudveksling og kompetenceopbygning. Samtidig har formaliseringen stor betydning for vores deltagere, da de nu opnår ECTS-beviser for deres gennemførelse, siger forskningsgruppelederen i Det Danske Center for Miljøvurdering ved AAU, Lone Kørnøv.

Efteruddannelsesområdet har stigende betydning for AAU, og der er udviklet en række forskellige tilbud til efter- og videreuddannelse for ansatte i virksomheder og offentlige institutioner. Her giver de særskilte moduler nye muligheder for at målrette efteruddannelse til specifikke behov i samfundet.

- Vi er utrolig stolte over, at vi på Institut for Planlægning går forrest med at benytte muligheden for særskilte moduler. Godkendelsen fra Styrelsen er et tydeligt tegn på kvaliteten af vores eksisterende initiativer inden for efteruddannelser, udtaler Jette Egelund Holgaard, Institutleder på Institut for Planlægning på AAU.

 

FAKTA:

- Vurdering af Virkninger på Miljøet (VVM) opnåede formel godkendelse fra Styrelsen for Forskning og Uddannelse i august 2020 og modulet forventes udbudt med start i januar 2021.

- Du kan læse mere om modulet her

- Læs mere om bekendtgørelsen om særskilte moduler her

 

KONTAKT:

Lone Kørnøv, tlf: 23104448, Email: lonek@plan.aau.dk

Jette Egelund Holgaard, tlf: 26230018, Email: jeh@plan.aau.dk

Stine Larsen Hoe, tlf: 61967264, Email: stinelh@pla.aau.dk