nyhed

AAU sætter turbo på den grønne omstilling i Esbjerg

AAU sætter turbo på den grønne omstilling i Esbjerg

Aalborg Universitet (AAU) vil med en ny, fokuseret forskningsprofil for universitetets aktiviteter i Esbjerg bidrage markant til grøn omstilling til gavn for både erhvervsliv og myndigheder. Et højt forskningsniveau, toprelevante uddannelser og et tæt samarbejde med virksomheder og myndigheder er strategien bag profilen.

En ny fokuseret profil for AAU i Esbjerg skal skabe rammerne for forskning, der kan levere markant til den grønne omstilling. Grundpillerne for profilen er øget aktivitet inden for offshore-energi som f.eks. havvindmøller og inden for biobaseret energi og bio-materialer til eksempelvis fødevare- og medicinalindustrien. Universitetet søsætter nye aktiviteter med ambitionen om at understøtte og udvikle den grønne transformation, som disse sektorer står overfor.

- Grøn omstilling kræver ny viden, ny teknologi og nye kompetencer. Med afsæt i vores nye, skærpede profil er vi overbeviste om, at vi med vores excellente forskningsmiljøer og vores anerkendte ingeniøruddannelser kan gøre en stor positiv forskel. Men et stærkt AAU i Esbjerg kræver, at vi også excellerer i samarbejdet på tværs af universitet, erhvervsliv, kommune og region for at få maksimal effekt af vores forskning og uddannelser. Det inviterer vi til, og vi glæder os til samarbejdet, siger Mogens Rysholt Poulsen, der er dekan for Det Ingeniør- og Naturvidenskabelige Fakultet på AAU.

Virksomhederne har behov for nyeste viden for at sikre vækst og imødekomme fremtidens behov for bæredygtige løsninger. Forskningsmiljøerne har brug for kvalificerede input om fremtidens vidensbehov og for samarbejdspartnere til forskningsprojekter. Dermed står synergimulighederne ved et øget samarbejde klart, vurderer Mogens Rysholt Poulsen.

- Vi har en ambition om at tiltrække store signaturprojekter til AAU i Esbjerg. Her står vi langt stærkere over for både danske og internationale fonde, hvis vi har en eller flere partnere med ombord og gerne både private og offentlige aktører. Med andre ord; det kræver, at flere investerer i forskning og udvikling – ikke nødvendigvis økonomisk, men med tid og engagement, siger Mogens Rysholt Poulsen.
 

Nu skal vi stå sammen

Hos byens borgmester, Jesper Frost Rasmussen, er der opbakning til og glæde over det fornyede fokus, som AAU lægger for dagen i Esbjerg. Han vurderer, at mange potentielle samarbejder kan få den grønne omstilling til at accelerere i Esbjerg.

- I Esbjerg Kommune står den grønne omstilling øverst på dagsordenen. Jeg er overbevist om, at Aalborg Universitets proaktive tilgang til øget samarbejde med vores stærke erhvervsliv i byen vil bære frugt. På AAU har forskerne kompetencerne til at bidrage med viden og løsninger til den grønne omstilling. Virksomhederne er visionære og har ambitionerne for vækst. Den mulighed for synergi skal vi udnytte. Derfor er det min opfordring, at erhvervslivet tager positivt mod invitationen til at øge samarbejdet med universitetet, siger borgmester Jesper Frost Rasmussen
 

Tema – og dialogmøder skal kickstarte flere samarbejder

Samarbejdet mellem AAU og erhvervslivet i Esbjerg er allerede intensiveret i løbet af de seneste år. AAU har blandt andet i samarbejde med Business Esbjerg implementeret en jobgaranti, som sikrer ingeniørstuderende job efter studierne. Målet er flere studerende til byen og dermed et forbedret rekrutteringsgrundlag for byens virksomheder. I den kommende tid vil AAU tage initiativ til et endnu tættere samarbejde med erhvervsliv, kommune og region.

- Vi har allerede holdt ét vellykket temamøde i efteråret med fokus på iværksætteri og innovation. I 2021 gentager vi successen og inviterer til temamøder, der tager udgangspunkt i områderne i profilen. Vi lægger ud med et temamøde om offshore-energi i første kvartal 2021, som vi håber kan være afsæt til flere formelle samarbejder, siger Mogens Rysholt Poulsen.

AAU henvender sig i den kommende tid direkte til de enkelte virksomheder for at præsentere den nye signaturprofil og for at indlede en dialog om samarbejdsmuligheder.
 

AAU leverer fremtidens arbejdskraft

Med accelerationen af den grønne omstilling opstår der behov for ny viden og nye kompetencer i mange virksomheder. AAU i Esbjerg udbyder allerede i dag uddannelser, der er målrettet en grøn fremtid. Fremadrettet forventes der tillige behov for efter- og videreuddannelsestilbud målrettet behovet for nye kompetencer i grøn omstilling.

- Vi har netop startet en ny uddannelse i Bioengineering, som er kommet godt fra start. Men også hvad angår efter-videreuddannelse, er vi klar til at indgå en dialog om, hvordan vi kan bidrage til at løse nogle af de udfordringer, virksomhederne står overfor, siger Mogens Rysholt Poulsen.

FAKTA

AAU Esbjergs nye profil indeholder kerneaktiviteter inden for ”Offshore Energy” (f.eks. vindenergi) og ”Biorefinery” (bæredygtig forarbejdning af biomasse til et spektrum af biobaserede produkter og bioenergi). Hertil kommer ”Elektronik og Data-kontrol”, der understøtter de to kerneaktiviteter og afledte udfordringer heraf, fx inspektion og service af offshore-installationer ved hjælp af robotter og droner.

Kontakt

  • Mogens Rysholt Poulsen, dekan for Det Ingeniør- og Naturvidenskabelige Fakultet, AAU, tlf. 2215 1444
  • Jesper Frost Rasmussen, borgmester i Esbjerg Kommune, tlf. 2724 1800