nyhed

Rikke Hagensby Jensen og Alisa Ananjeva forbereder deres virtuelle workshop. Foto: Enrique Encinas

AAU GÅR ONLINE FOR AT INSPIRERE PIGER TIL EN FREMTID MED STEM-FAG

Aalborg Universitet afholder for andet år i træk Girls’ Day in Science. I år har Covid-19 sat fysiske events på pause, og arrangementet bliver derfor virtuelt. Målet er at inspirere flere piger til at tage en uddannelse inden for naturvidenskab, teknologi, ingeniørvidenskab og matematik (STEM-fag).

Mikroplastik, orme og teknologi, der kan forandre verden. Det er er blandt temaerne, når gymnasie- og grundskolepiger fra hele landet virtuelt besøger Girls’ Day in Science på Aalborg Universitet (AAU) den 30. september. Her byder universitetet pigerne velkommen til en dag spækket med naturvidenskab, teknologi, ingeniørvidenskab og matematik. Fagområder, som virksomhederne efterspørger kvalificerede medarbejdere til, og hvor kvinder fortsat er underrepræsenteret.

KVINDELIGE FORSKERE FORMIDLER

Dagens temaer og workshops bliver naturligvis også præsenteret af kvinder, der fortæller om deres uddannelsesvalg, karrieremuligheder og forskning i en verden af IT, teknologi og naturvidenskab. En af dem er Rikke Hagensby Jensen, der til daglig forsker i interaktionsdesign på Institut for Datalogi. Hun ser frem til dagen og til forhåbentligt at kunne inspirere flere piger til at kaste sig over en naturvidenskabelig eller teknisk uddannelse.

IT-branchen vil også i fremtiden få brug for nye talentfulde kandidater. Hvis ikke pigerne også kommer på banen og vælger IT til, vil vi mangle dem i faget fremover. Samtidig er både piger og kvinder også brugere af digitale teknologier, så vi er nødt til at have dem lige så meget i front, når fremtidens software og IT-systemer skal designes og udvikles, siger Rikke Hagensby Jensen, der er med til at arrangere dagen.

Hun glæder sig til at byde pigerne velkomne til Girls’ Day in Science ’20 på AAU, hvor deltagerne gennem flere workshops får indblik i, både hvad en IT uddannelse på AAU går ud på, og ikke mindst, hvad pigerne kan bruge uddannelsen til fremadrettet.

Virtuelt Event

I år havde AAU planlagt at afholde Girls’ Day in Science på campus Esbjerg, København og Aalborg, men pga. Covid-19 er de tre arrangementer omlagt til ét virtuelt event.

Det var vigtigt for os at gennemføre dagen, da vi og alle workshops-holderne siden sidste års arrangement har set frem til at dele vores begejstring for vores fag med pigerne. Det skal en epidemi ikke sætte stopper for, siger Rikke Hagensby Jensen.

Det støtter Anna Lyhne Jensen, postdoc ved Institut for Energiteknik, der også er med til at arrangere dagen.

Vi glæder os til afholde det virtuelle Girls’ Day in Science, hvor vi har sammensat et rigtigt spændende program med 13 forskellige workshops og forskellige oplægsholdere. Programmet giver pigerne rig mulighed for at møde inspirerende kvindelige rollemodeller, som kan give gode eksempler på, hvordan pigerne med en uddannelse inden for it, teknologi, ingeniør- og naturvidenskab virkelig kan komme til at gøre en forskel. Jeg håber, at dagen bliver øjenåbner for pigerne, så de i højere grad vil se STEM-fagene som en mulighed for dem, når de skal vælge uddannelse, siger Anna Lyhne Jensen.

NATIONALT INITIATIV

Girls’ Day in Science er et nationalt initiativ, som Naturvidenskabernes Hus og Tektanken star bag. Målet er at piger landet over får indsigt i og viden om, hvad det vil sige at studere inden for STEM-fagene.

Ingeniør- og naturvidenskab er afgørende, når vi som samfund skal sikre Danmarks og hele verdens fremtidige miljømæssige, sociale og økonomiske velstand. Vi vil gerne vise pigerne fra gymnasieskolerne, at de har potentialet, og at det er helt enormt spændende at være med til at finde løsningerne på de store samfundsmæssige udfordringer. De bedste og mest spændende løsninger finder vi nemlig, hvis alle typer af unge engagerer sig i opgaven, siger prodekan for uddannelse på Det Ingeniør- og Naturvidenskabelige Fakultet på AAU, Olav Geil.

Han håber, at Girls’ Day in Science vil åbne pigernes øjne for en bredere palette af mulige uddannelser, når de i løbet af en årrække skal spore sig ind på en fremtidig karrierevej.

På AAU er ca. 30 procent af vores studerende på ingeniør- og naturvidenskabsområdet kvinder. Men der er overhovedet ingen grund til, at denne andel ikke skal være meget større. Det skylder vi samfundet, og det skylder vi kvinderne.

Girls’ Day in Science på AAU finder sted virtuelt den 30. september fra klokken 9-12.

Læs mere om arrangementet her.

 

KONTAKT:

  • Olav Geil, prodekan for uddannelse, Det Ingeniør- og Naturvidenskabelige Fakultet, tlf. 3012 5865, prodekan-eng-udd@aau.dk
  • Rikke Hagensby Jensen, Adjunkt på Institut for Datalogi, tlf. 9940 8924, rjens@cs.aau.dk
  • Anna Lyhne Jensen, Postdoc på Institut for Energiteknik, tlf. 9940 8572, alj@et.aau.dk
  • Rie Hegelund Drejer, pressekontakt, tlf. 9940 3218, rhd@adm.aau.dk

 

FAKTA:

OM PIGER OG UDDANNELSE

I Danmark har vi brug for, at flere tager en uddannelse inden for IT, teknologi og naturvidenskab. Virksomhederne mangler medarbejdere med de kvalifikationer, og kvinder er generelt underrepræsenterede på området.

Girls’ Day in Science sætter fokus på, at mange piger ikke har kendskab til de mange muligheder inden for naturvidenskab og derfor fravælger en IT-faglig eller teknisk retning i deres uddannelses- og karrierevalg. Girls’ Day in Science har fokus på succesoplevelser, så pigerne får tiltro til egne evner og dermed åbner øjnene for nye muligheder.

OPTAGSTAL PÅ STEM-UDDANNELSERNE

Tal fra Uddannelses- og Forskningsministeriet viser, at kvinder i 2020 udgør 33 procent af de optagne på STEM-uddannelserne bredt set, hvilket en fremgang på tre procentpoint i forhold til 2016.

STEM er en samlebetegnelse for uddannelser, der ligger inden for Science, Technology, Engineering og Math.

Kilde: Ufm.dk