Vidner tøver ikke med at stoppe gadevold

Vidner tøver ikke med at stoppe gadevold

Ny forskning punkterer myten om, at tilskuerne forholder sig passivt til gadevold, og at volden ofte rammer tilfældige borgere i byen.

Hvordan opstår og udvikler gadevold sig? Det spørgsmål har to forskere fra Aalborg Universitet og Københavns Universitet undersøgt, og resultatet kan nu læses i bogen ”Gadevold – En sociologisk kortlægning af vold i byen”.

- Det er en udbredt opfattelse, at gadevold retter sig mod tilfældige fremmede i byen, og at tilskuerne forholder sig passivt til volden. Kortlægningen af 500 gadevoldssituationer fra København viser imidlertid, at hæmningsløs vold rettet mod tilfældige ofre er atypisk. Ligeledes sætter undersøgelsen spørgsmålstegn ved det billede af passive tilskuere, som er udbredt i medierne og dele af forskningslitteraturen. Hovedparten af voldssagerne viser faktisk, at tilskuerne spillede en meget konstruktiv rolle i forhold til at begrænse volden, fortæller lektor Marie Bruvik Heinskou fra Institut for Sociologi og Socialt Arbejde på Aalborg Universitet.500 gadevoldssager kortlagt

Sammen med postdoc Lasse Suonperä Liebs fra Sociologisk Institut på Københavns Universitet har hun undersøgt 500 politisager om vold fra Københavns offentlige rum i årene 2010-2012. Det danske forskningsprojekt adskiller sig fra mange andre undersøgelser af vold, da det tager afsæt i, hvordan vold udvikler sig i stedet for voldens omfang og udbredelse i forskellige befolkningsgrupper.

 

- Når vi diskuterer vold ud fra antalsmæssige spørgsmål, bliver vi ikke nødvendigvis klogere på, hvordan gadevold rent faktisk opstår og udvikler sig. Ved at zoome ind på, hvad der helt konkret sker i voldssituationen, får vi ny vide om gadevoldens karakter. En viden, som også kan være vigtig i forhold til den kriminalpræventive indsats. Som samfund kan vi bedre gøre noget ved vold, hvis vi ved, hvilke slags fænomener og problemer vi står med, siger Marie Bruvik Heinskou.

 

 

Ny bog om forskningsprojektet

Bogen ”Gadevold – En sociologisk kortlægning af vold i byen” er udarbejdet som en del af forskningsprojektet ”Vold i gaden, gadens vold – gadevold i et situationelt perspektiv”. Projektet, der er støttet af Velux, blev påbegyndt i marts 2014 og slutter den 1. september 2017. Bogen om gadevolden i København er udgivet på Djøf Forlag.

 

Yderligere oplysninger:

Lektor Marie Bruvik Heinskou, Institut for Sociologi og Socialt Arbejde,
Aalborg Universitet, mobil 22 66 16 87, tlf. 99 40 28 34, mheinskou@socsci.aau.dk

Nyhedsliste år 2017