Stor befolkningsundersøgelse sætter fokus på danskernes seksuelle sundhed

Stor befolkningsundersøgelse sætter fokus på danskernes seksuelle sundhed

Seksualitet og sundhed hænger sammen. Det viser international forskning. Men hvordan de to hænger sammen – det ved man kun meget lidt om. En ny storstilet befolkningsundersøgelse søger mere viden om seksualitets betydning for sundheden – både de negative og de positive effekter.

Natten til mandag den 4. september 2017 vil tusindvis af 15-89-årige danskere via deres e-Boks modtage en invitation til at deltage i Projekt SEXUS. Projektet skal gøre forskerne klogere på danskernes seksuelle adfærd og erfaringer og kaste lys på samspillet mellem seksualitet, livsstil, sundhed og sygdom. Ambitionen er bl.a. at skabe ny viden om, hvordan man bedst forebygger seksuelle vanskeligheder og fremmer seksuel trivsel i befolkningen.

 

”Seksualitet og sundhed er et underbelyst emne. Vi har en god formodning om, at der kan være positive sundhedseffekter af et godt sexliv, men vi mangler viden på området. Det, vi ved mest om, er de negative følger af seksuelt overførte sygdomme, uønsket graviditet og overgreb. Med Projekt SEXUS får vi et helt unikt indblik i samspillet mellem sundhed og seksualitet, så vi forhåbentlig i fremtiden kan blive bedre til at forebygge seksuelle problemer og fremme seksuel trivsel i alle aldre og på tværs af seksuelle præferencer”, siger overlæge Morten Frisch, Statens Serum Institut, der er projektleder på Projekt SEXUS.

 

Projekt SEXUS har været på tegnebrættet i ti år og er et samarbejde mellem Statens Serum Institut og Aalborg Universitet. Der er tale om verdens første forløbsundersøgelse med fokus på seksuel sundhed, og den kommer til at bygge på tusindvis af danskeres svar på et spørgeskema om deres seksualitet og generelle sundhed.

 

”I mange år var Danmark et foregangsland, når det handlede om store sexologiske befolkningsundersøgelser. I 1953 gennemførte lægen Kirsten Auken et pionerstudie vedrørende unge kvinders seksuelle adfærd, og i 1968 fulgte eleven Preben Hertoft op med en beslægtet undersøgelse blandt mænd. Begge studier står som videnskabelige milepæle, men siden da er det desværre gået ned ad bakke, og vi er for længst blevet overhalet indenom af stort set alle vores nabolande. Det er ærgerligt, for dermed bliver vores mulighed for at fremme danskernes seksuelle og almene trivsel begrænset”, siger professor Christian Graugaard fra Aalborg Universitet, som er medinitiativtager til undersøgelsen.

 

Over de kommende måneder vil Projekt SEXUS invitere hen ved 200.000 tilfældigt udvalgte danskere til at deltage i undersøgelsen, og forskerne understreger, at det er det samlede billede – og ikke den enkeltes besvarelse – som har deres interesse.

 

Allerede i løbet af sommeren har knap tusind danskere besvaret spørgeskemaet som et pilotprojekt, der bl.a. havde til formål at vurdere, hvordan projektet blev opfattet. Og modtagelsen var overordentlig positiv: 99% af dem, der deltog, oplyste, at de havde svaret ærligt på spørgsmålene, og 95% svarede, at det var en ”særdeles god”, ”god” eller ”neutral” oplevelse. Samtidig svarede 76%, at forskerne gerne må kontakte dem igen senere.

 

”Den modtagelse er vi naturligvis virkelig glade for. For den viser, at mange gerne vil være med, og det er vigtigt. For jo flere, der svarer – og svarer ærligt – jo bedre bliver undersøgelsen naturligvis”, siger Morten Frisch.

 

De første resultater af undersøgelsen forventes at foreligge i løbet af 2018, og de vil blive formidlet gennem videnskabelige artikler og i en sammenfattende rapport. Det er hensigten at gentage undersøgelsen med nogle års mellemrum.

 

 

Kontakt:

Overlæge, adj. professor Morten Frisch, projektleder, Statens Serum Institut

Tlf. 32 68 31 60, MFR@ssi.dk

 

Professor Christian Graugaard, Sexologisk Forskningscenter ved Aalborg Universitet

Tlf. 28 86 65 60. CHGR@rn.dk

 

Videnskabsjournalist Hiva Ahmadi, Aalborg Universitet

Tlf. 99 40 35 20, hiah@adm.aau.dk

 

Læs mere:

www.projektsexus.dk  

Nyhedsliste år 2017