Smartphonen er et vigtigt redskab for mennesker på flugt

Smartphonen er et vigtigt redskab for mennesker på flugt

Et helt nyt forskningsprojekt vil de næste to år bl.a. undersøge, hvordan flygtninge bruger informations- og kommunikationsteknologi til at planlægge deres rejse gennem Europa og skabe netværk undervejs. Projektet er netop blevet støttet med seks mio. kr. af Velux Fonden.

De afrikanske og syriske flygtninge, som de seneste to år er strømmet til Europa, har ofte kun få ejendele med på den lange rejse fra deres hjemlande. Men én ting har de fleste på sig: en smartphone. Der er nemlig ingen tvivl om, at informations- og kommunikationsteknologi (IKT) spiller en rolle for de flygtninge, der søger til Europa for at opnå sikkerhed og en fremtid. Men præcis hvilken rolle teknologien spiller, er i dag uvis. Det vil et helt nyt forskningsprojekt, Migrants’ digital practices in/of the European border regime, som er et samarbejde mellem Aalborg Universitet (AAU), IT-Universitetet (ITU) og Københavns Universitet (KU) derfor undersøge.

- Vi oplever, at der mangler viden om, hvordan flygtninge bruger IKT undervejs på deres rejse og efterfølgende, når de har søgt om asyl i et europæisk land. Vi vil derfor undersøge, hvordan flygtninge planlægger deres rejse, etablerer netværk med mennesker, der vil hjælpe dem, og skaber livsmuligheder ved hjælp af IKT, siger lektor Martin Bak Jørgensen fra Institut for Kultur og Globale Studier på AAU, som er leder af det nye projekt.

Feltarbejde blandt flygtninge i grænseregioner

Forskerne vil i den forbindelse tale med flygtninge, der ankommer fra de græske øer til Athen, samt flygtninge, der opholder sig i den dansk-tyske og dansk-svenske grænseregion.

- At sætte fokus på flygtninges digitale praksisser ser vi også som en central indgang til at undersøge de europæiske grænsers virkemåde og logikker, det man kan kalde det europæiske grænseregime, som lukker nogen ind og udelukker andre, forklarer lektor i europæisk etnologi på KU Marie Sandberg, mens lektor Vasilis Galis fra ITU supplerer:

- Vores antagelse er, at flygtningene gennem brug af IKT skaber helt nye former for fællesskaber, og det kan også give en ny forståelse af flygtninge som politiske aktører i det europæiske grænseregime.

Forskningsprojektet løber frem til 2020 og er netop blevet støttet med seks mio. kr. af Velux Fonden. Forskerne mener, at det på sigt vil give en ny forståelse af IKT som redskab.

- Som led i projektet vil vi således også undersøge, hvordan flygtninges digitale praksisser potentielt kan ændre vores forståelse af de eksisterende informations- og kommunikationsteknologier, for den måde, flygtningene er med til at omdefinere teknologierne på, er meget interessant, siger lektor Luca Rossi, som er en del af ETHOS-lab ved ITU.

Fakta:

- Forskningsprojektet ”Migrants’ digital practices in/of the European border regime” løber fra 2018-2020

- I projektet deltager lektor Martin Bak Jørgensen fra AAU, lektor Vasilis Galis fra ITU, lektor Luca Rossi fra ITU og lektor Marie Sandberg fra KU

- Derudover tilknyttes tre postdocer samt to forskningsassistenter

- Velux Fonden har bevilget 6.032.600 kr. til projektet.

For yderligere information kontakt:

Lektor Martin Bak Jørgensen på tlf: 2682 8856 eller på e-mail: martinjo@cgs.aau.dk

 

Nyhedsliste år 2017