Ny innovationsdirektør til Aalborg Universitet

Ny innovationsdirektør til Aalborg Universitet

Dorte Stigaard medbringer lang erfaring med og stor viden om tværgående samarbejde og innovation, når hun 15. januar 2018 tiltræder som ny innovationsdirektør på Aalborg Universitet.

Når 58-årige Dorte Stigaard 15. januar sætter sig i direktørens stol på AAU Innovation, medbringer hun stor erfaring med at drive innovations- og forandringsprocesser på tværs, både i egen organisation og på tværs af sektorer. Som koncerndirektør i Region Nordjylland har hun gennem mere end 10 år været en drivkraft i at få sat innovation på dagsordenen på sin arbejdsplads. Hun har bl.a. været med til at opbygge særlige miljøer i Region Nordjylland og på andre måder arbejdet systemisk med at give innovation og nytænkning gode betingelser.

Hun har også gennemgået et uddannelsesforløb, Innovation Leadership Challenge, på hhv. DTU og Berkeley University i USA, som bl.a. fokuserede på, hvordan man bedriver innovationsledelse, så de gode ideer rent faktisk bliver omsat og giver værdi og ikke bare ender som varm luft.

Den nye innovationsdirektør på Aalborg Universitet er med andre ord en kvinde med indgående viden – både praktisk og teoretisk – om arbejdet med innovation.

- Jeg er utrolig glad for, at det er lykkedes os at tiltrække en kapacitet som Dorte Stigaard. Hun kommer til at stå i spidsen for et område, vi som universitet vil satse stort på de kommende år, og jeg glæder mig meget til at arbejde sammen med hende om at styrke innovation på AAU, siger rektor Per Michael Johansen.

For Dorte Stigaard var det bl.a. den nye AAU strategi, Viden for verden, der fik hende til at søge stillingen:

- Aalborg Universitet er allerede i dag kendt og anerkendt som et innovativt universitet, der står stærkt, når det gælder samarbejde med omverdenen. Det øgede fokus på gensidigheden i det eksterne samarbejde og optagetheden af fremadrettet i endnu højere grad at bidrage til at løse de samfundsmæssige udfordringer matcher perfekt det, der driver mig både professionelt og personligt. Det kræver nye måder at arbejde og samarbejde på mellem universitetet og omverdenen. Virksomheder og offentlige myndigheder har brug for ny viden fra universitetet, men universitetet har i lige så høj grad brug for at være i tæt samspil og samklang med omverdenen – både lokalt, nationalt og internationalt. Jeg glæder mig meget til at bringe min viden om innovation og samarbejde i spil på AAU sammen med medarbejderne i AAU Innovation, fagmiljøerne og den øvrige del af direktionen, siger Dorte Stigaard.

Den nye innovationsdirektør får bl.a. som et af sine ansvarsområder at opbygge det kommende AAU Science & Innovation Hub og dets mange funktioner.

- Det bliver super spændende! Og det er rigtig vigtigt at blive kloge på, hvor vi kan gøre en afgørende forskel. Vi skal ikke bare efterligne andre eller gøre noget, som allerede bliver gjort andetsteds, men gerne hente inspirationen udefra.  Og jeg ser det som en stor gave, at der er mulighed for fysisk samlokation mellem forskellige parter og tror på, at vi ved at bidrage tværfagligt - studerende og forskere sammen - og invitere til samskabelse og tæt interaktion, kan være med til at vise nye veje og omsætte gode ideer til konkrete løsninger, der giver værdi, siger Dorte Stigaard.

Dorte Stigaard har 15 års direktionserfaring fra Nordjyllands Amt og senere Region Nordjylland, og har været direktionsansvarlig for så vidt forskellige områder som IT og digitalisering, regional vækst og udvikling, HR og kommunikation, socialområdet samt det tværgående sundhedssamarbejde. Hun er i dag formand for Regionernes Sundheds IT-organisation og har i en årrække været med i styregruppen for IT Vest, samt i flere aftagerpaneler på AAU.

Som innovationsdirektør indtræder Dorte Stigaard i AAU’s direktion.

Yderligere oplysninger:

Dorte Stigaard, mobil 22 72 54 09

Strategisk rådgiver Bo Jeppesen, AAU, 6140 4061

 

 

 

 

 

Nyhedsliste år 2017