Ny bevilling til SBi's arbejde på tilgængelighedsområdet

Ny bevilling til SBi's arbejde på tilgængelighedsområdet

Blandt tiltagene i satspuljen er en fornyet bevilling til SBi's tilgængelighedsrådgivning, som hvert år får 3,5 mio. kroner, i alt 14 mio. kroner gennem fire år.

Regeringen har sammen med partierne bag satspuljen netop indgået en aftale om satspuljen for 2018 til 2021.

Aftalen indebærer fordeling af over en mia. kroner til en lang række forskellige tiltag med det fælles formål at forbedre vilkårene for borgere på overførselsindkomst og for de svage grupper i samfundet.

Blandt tiltagene er en fornyet bevilling til SBi's tilgængelighedsrådgivning, som hvert år har fået tildelt 3,5 mio. kroner, i alt 14 mio. kroner gennem de fire år. Dette svarer til SBi's hidtidige bevilling fra satspuljen.
Når satspuljemidlerne løber ud i 2021, vil SBi fra 2022 få en permanent bevilling på årligt 3,5 mio. kroner til arbejdet på tilgængelighedsområdet.

Under satspuljeforhandlingerne har Danske Handicaporganisationer, Dansk Byggeri, Danske Arkitektvirksomheder, Foreningen af Rådgivende Ingeniører samt Bygherreforeningen i fælleskab sendt et brev til alle Folketingets partiers satspuljeordførere for at forklare vigtigheden af en fortsat bevilling til SBi.

Det konkrete indhold af det arbejde, SBi skal udføre for den nye satspuljebevilling, vil i den kommende tid blive afklaret i en dialog mellem SBi og Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen, som administrerer bevillingen.

Aftalen er først endelig, når der er bekræftet en samlet satspuljeaftale som led i de centrale finanslovsforhandlinger.

 

Nyhedsliste år 2017