Musik er en nøgle til sindet

Musik er en nøgle til sindet

Forskningen viser, at musik er en unik nøgle til at skabe genklang i hukommelsen. Undervisere og studerende fra musikterapi arrangerer derfor i samarbejde med Musikkens Hus fællessang for demensramte og deres familier.

Mange af os har den sidste uge set, liket og delt den rørende optagelse af demensramte Else, der lyser fuldstændigt op til tonerne af sange, som ligger gemt – men aldrig glemt – dybt inde i sjælen. Forskning i musikterapi på Aalborg Universitet har i den forbindelse vist, at musik både øger livskvaliteten og mindsker demenssymptomer hos mennesker med demens i både mild og svær grad. Samtidig ønsker undervisere og studerende fra musikterapi at skabe et fællesskab om musik og arrangerer derfor i samarbejde med Musikkens Hus, der er Danmarks første demensvenlige kulturinstitution, fællessang i Øvre Foyer i Musikkens Hus 30. oktober fra 14-16.

- Fællessang i Musikkens Hus er målrettet gæster med en mild til moderat grad af demens samt deres familier, og hovedformålet er først og fremmest at skabe fællesskab om sang – det er ikke musikterapi i den forstand, som vi ser i klippet med Else. Men helt generelt – uanset om man blot har demens i en mild grad - så viser forskning, at musik er en unik nøgle til at skabe genklang i hukommelsen, til glæde, ro og fællesskabsfølelse, siger Stine Lindahl Jacobsen, der er lektor på Institut for Kommunikation og Psykologi og ansvarlig for forskningsprogrammet på musikterapi.

Undervisning for medarbejdere

Også hos Musikkens Hus er der fokus på det stigende antal danskere, der får konstateret en demenssygdom. Her er medarbejderne blevet undervist i, hvordan man hjælper mennesker med begyndende demens bedst muligt. Det kan for eksempel være i forhold til at spotte en medborger, der skal have hjælp til at finde mønter til et glas hvidvin i pausen og i det hele taget skabe tryghed.

- Alle skal have det godt i Musikkens Hus, og vi er meget stolte af at medvirke til mere åbenhed over for og bedre tilbud til demensramte. Vi følger derfor forskningen med stor interesse, siger Lasse Rich Henningsen, adm. direktør i Musikkens Hus.

Musikterapi er mere end musik

Musikterapi virker imidlertid ikke bare på mennesker med en demenssygdom. Forskerne på Aalborg Universitet har også vist gode resultater i forhold til at tilbyde musikterapi til mennesker med en psykisk sygdom eller stress, ligesom musikterapi også kan forbedre kommunikationen i socialt udsatte familier.  

- Musikterapi er mere end bare musik. Det handler også om at aflæse menneskers signaler og tilpasse tingene efter den enkelte. De lyde og toner, der er beroligende og trygge for én, kan være angstprovokerende for en anden, siger Stine Lindahl Jacobsen.

Fakta:

- Arrangementet finder sted den 30.oktober kl. 14-16 i Øvre Foyer i Musikkens Hus
- Der er fri entré, men det er nødvendigt at tilmelde sig senest mandag den 23. oktober til Alzheimerforeningen, Gunver Folmand, tlf.: 20 45 83 28, e-mail: gunver.folmand@gmail.com.
- Læs mere på Musikkens Hus: https://www.musikkenshus.dk/kalender/demensdag-2017-(2)/
- Se klippet med Else

For yderligere information kontakt:

Stine Lindahl Jacobsen på tlf.: 9940 9103 eller på e-mail: slj@hum.aau.dk

Lasse Rich Henningsen på tlf.: 2422 7733 eller på e-mail: lrh@musikkenshus.dk

Nyhedsliste år 2017