Jobmuilgheder for mennesker med et fysisk handicap

Mere viden og bedre jobmuligheder for mennesker med et fysisk handicap

Center for Arbejdsmarkedsforskning ved Aalborg Universitet, VIVE - Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd og Via University College søsætter nu et ambitiøst forskningsprojekt om arbejdsmarkedet for bevægelseshandicappede. Målet er at finde nye og bedre metoder og værktøjer til at få flere i beskæftigelse.

En bevilling på 5 mio. kr. fra Bevica Fonden betyder, at Forskningscenter for Handicap og Beskæftigelse på Aalborg Universitet nu er en realitet. Visionen for det nye center er, at forskningen kan være med til at få flere bevægelseshandicappede i beskæftigelse. At praksis og forskning på området bliver koblet, så forskningen beriges af praksis og praksis beriges af forskning. Og at viden om praksis og forskning i forhold til det gode jobmatch og nye indsatser bliver indsamlet. 


Fodfæste på arbejdsmarkedet

Det er Center for Arbejdsmarkedsforskning ved Aalborg Universitet (CARMA), VIVE - Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd, og VIA University College som står bag Forskningscenter for Handicap og Beskæftigelse. Pengene fra Bevica Fonden skal finansiere et treårigt forskningsprojekt i de faktorer og mekanismer, som gør det svært for menneske med et bevægelseshandicap at få fodfæste på arbejdsmarkedet.


Muligheder og barrierer

Der er op imod 300.000 personer i Danmark som efter eget udsagn har et fysisk handicap eller længerevarende helbredsproblem. Af disse er cirka 55 procent i beskæftigelse sammenlignet med knap 80 procent blandt personer uden handicap. Der er således ifølge professor Thomas Bredgaard fra Aalborg Universitet et stort uudnyttet potentiale i at øge beskæftigelsen for mennesker med handicap. Forskerne vil finde svar på, hvilke forudsætninger og ønsker til beskæftigelse mennesker med bevægelseshandicap har? Hvorfor de har en lavere tilknytning til arbejdsmarkedet? Og hvilke muligheder og barrierer der er i virksomhederne, når det handler om at ansætte mennesker med et bevægelseshandicap? Ligeledes ønsker forskerne at finde metoder og redskaber, som kan være med til at forbedre målgruppens tilknytning til arbejdsmarkedet. 


Innovationsværksteder for nye løsninger

- Der er en tendens til at mennesker med handicap bliver overset i arbejdsgivernes rekruttering og bliver en usynlig gruppe i jobcentrenes beskæftigelsesindsats. Derfor vil vi kortlægge og analysere kompetencer og ressourcer blandt personer med bevægelseshandicap, jobcentrenes beskæftigelsesindsatser og arbejdsgivernes holdninger og adfærd over for personer med bevægelseshandicap. Den nye viden skal omsættes i ”innovationsværksteder”, hvor forskellige aktører inviteres ind til at hjælpe med at finde nye og mere effektive løsninger, der kan forbedre beskæftigelsessituationen for målgruppen, fortæller forskningsleder Thomas Bredgaard fra Center for Arbejdsmarkedsforskning ved Institut for Statskundskab.


Yderligere information:

Professor Thomas Bredgaard, Institut for Statskundskab, Aalborg Universitet, tlf.: 9940 2605 eller
e-mail: thomas@dps.aau.dk

 

Nyhedsliste år 2017