Hver tredje dansker seksuelt krænket

Hver tredje dansker seksuelt krænket

Ny undersøgelse af omfang og karakter af seksuelle krænkelser viser, at 3 ud af 10 danskere har været udsat for seksuel krænkelse, herunder nedsættende seksuelle tilråb på gaden, deling af intime billeder på sociale medier, blotteri, uønsket befamling, voldtægt, voldtægtsforsøg eller andre uønskede seksuelle hændelser.

- Samlet set giver undersøgelsen et unikt billede af, hvordan seksuelle overgreb opstår, hvilke typer af overgreb der finder sted, og hvilke adfærdsmønstre de er forbundet med. Undersøgelsen tilbyder således nye muligheder i forbindelse med behandling af ofre, oplysning, forebyggelse og kriminalpræventive indsatser rettet mod forebyggelse af seksuelle overgreb, siger Marie Bruvik Heinskou, lektor på Institut for Sociologi og Socialt Arbejde, AAU, og leder af forskningsgruppen bag undersøgelsen.

Blandt andet viser undersøgelsen, at 6 procent af danskerne i løbet af deres liv er blevet tvunget til sex, og at 4 procent af danskerne har været udsat for forsøg på tvungen sex. Langt størstedelen af ofrene er kvinder (84 procent), men også en betragtelig andel af overgrebene bliver begået mod mænd (16 procent).

Voldtægtsofre kender gerningsmanden

Undersøgelsen viser også, at ved 16 procent af seksuelle overgreb som voldtægt og voldtægtsforsøg er gerningsmanden en fremmed. Langt de fleste ofre kender gerningsmanden i forvejen. Gerningsmanden kan være en bekendt, en ven, et familiemedlem, kollega, klassekammerat eller en nuværende eller tidligere kæreste eller ægtefælle. Kun 31 procent af ofrene oplevede det seksuelle overgreb som kriminelt i situationen. 88 procent af overgrebene blev aldrig meldt til politiet. 58 procent af ofrene har efterfølgende ændret holdning og betragter nu overgrebet som kriminelt.

- Et markant resultat i undersøgelsen er, at relationen til gerningspersonen har betydning for, om offeret oplevede situationen som kriminel. Det vil sige, at offeret er mindre tilbøjelig til at opleve situationen som kriminel, når gerningsmanden er en partner frem for en fremmed. Vi mener derfor, at dette fund kan være én af hovedårsagerne til det store mørketal for seksuelle overgreb, hvor overgrebet ikke meldes til politiet, eftersom så mange kender hinanden, siger Marie Bruvik Heinskou.

Undersøgelsen er udarbejdet af Marie Bruvik Heinskou fra Aalborg Universitet og Laura Marie Schierff, Peter Ejbye-Ernst, Camilla Bank Friis og Lasse Suonperä Liebst fra Københavns Universitet. Data er indsamlet af Kantar Gallup, og projektet er finansieret af Det Kriminalpræventive Råd.

Yderligere information

  • Marie Bruvik Heinskou, lektor, Institut for Sociologi og Socialt Arbejde, tlf. 99402834 / 2266 1687, mheinskou@socsci.aau.dk
Nyhedsliste år 2017