Forskning og rådgivning om tilgængelighed afhængig af nye midler fra satspuljen

Forskning og rådgivning om tilgængelighed afhængig af nye midler fra satspuljen

Snart skydes de politiske forhandlinger om fordeling af satspuljen i gang. Et vigtig indsatsområde er at gøre byggeriet mere tilgængeligt for handicappede, og det kan midler til SBi’s tilgængelighedsrådgivning og forskning bidrage til.

Det byggede miljø i Danmark er fortsat præget af et stort behov for øget tilgængelighed og manglende viden om, hvordan vi bedst bygger inkluderende og ligeværdigt for alle.

Siden 2006 har SBi, som landets eneste forskningsmiljø, forsket og rådgivet i universelt design og tilgængelighed i byggeriet, finansieret med midler fra satspuljen. Ved udgangen af 2017 udløber den seneste bevilling, og en ny bevilling er nødvendig, hvis SBi’s forsknings- og rådgivningsindsats på området skal fortsætte, og det fortsat skal være muligt at vejlede og informere myndigheder, organisationer og virksomheder om tilgængelighed i vores bygninger.

Læs her spørgsmål og svar om satspuljemidler til SBi’s indsats inden for tilgængelighed.

Nyhedsliste år 2017