Efterisolering er en god investering

Efterisolering er en god investering

Efterisolering og andre former for energieffektivisering er en god investering for mange bygningsejere, som får deres penge tilbage mellem to og tre gange.

Brug 100.000 kroner på at efterisolere huset, og du sparer 2-300.000 kroner på varmeregningen gennem de næste 30 år. Det lyder næsten for godt til at være sandt, men så enkelt ser regnestykket ud, ifølge en ny rapport fra Statens Byggeforskningsinstitut (SBi) ved Aalborg Universitet København.

Beregningerne viser, at hvis du bruger penge på at energieffektivisere, når du alligevel skal renovere en bygning, så kan du få dine penge tilbage mindst et par gange gennem levetiden af den pågældende bygningsdel.

”Det svarer, rundt regnet, til en årlig forrentning på 4-5 pct. af investeringen, og med det aktuelle renteniveau på ca. 1 pct. skal der jo ikke meget hovedregning til for at se, at man kan få en ganske pæn fortjeneste ved at optage lån til finansiering af energirenoveringer”, siger forskningschef Søren Aggerholm, som er hovedforfatter til SBi-rapporten.

Nogle bygningsejere får deres investering tilbagebetalt hurtigere end andre, afhængigt af hvilken energikilde, de anvender til opvarmning.

Søren Aggerholm understreger, at beregningerne bygger på en forudsætning om, at energieffektiviseringen udføres i forbindelse med anden renovering, fx når man udskifter et udtjent tag.

”Men man kan også sige det omvendt: At en renovering af fx taget delvis kan finansieres af den opnåede varmebesparelse”, bemærker Søren Aggerholm.

Varmebesparelser nedsætter klimabelastningen

En energieffektivisering kommer ikke kun den pågældende bygningsejer til gavn, men vil helt generelt nedsætte udledningen af drivhusgasser fra fossile brændsler, uanset hvilken energikilde man anvender i den pågældende bygning.

”Det skyldes, at når vi hver især sparer på varmen, medfører det, at vi reducerer samfundets samlede energibehov og dermed også behovet for fossile brændsler”, forklarer Søren Aggerholm.

Opvarmning af bygninger tegner sig for op mod en tredjedel af det samlede danske energiforbrug. Rapporten viser, at hvis hele den eksisterende bygningsmasse i forbindelse med nødvendig renovering bliver energieffektiviseret til et niveau svarende til kravene i det gældende bygningsreglement, vil det nedbringe varmeforbruget med en tredjedel. Dvs. at det samlede danske energiforbrug kan reduceres med ca. 10 pct. alene som følge af varmebesparelser i eksisterende bygninger.

Rapporten er udarbejdet for Energistyrelsen, der har ønsket at få beregnet potentialet for varmebesparelser i den eksisterende bygningsmasse og de hermed forbundne investeringer samt disses rentabilitet for bygningsejerne.

Læs rapporten her på www.sbi.dk.

Til pressen: Yderligere oplysninger hos forskningschef Søren Aggerholm (soa@sbi.aau.dk eller telefon 5131 6306).

Nyhedsliste år 2017